Hvordan kan Travel Managers indgå partnerskaber med HR?

Hent ‘A Blueprint for Travel Managers: Partnering with HR’ og få tips og værktøjer til at klare udfordringerne ved en naturlig alliance mellem Travel Managers og HR.

Nyere rapporteringsstrukturer i virksomheder betyder, at ansvaret for forretningsrejser fx kan ligge spredt hos indkøbsafdelingen, sikkerhedsafdelingen, økonomiafdelingen eller HR-afdelingen. Men uanset rapporteringsstrukturen bør Travel Managers samarbejde med alle disse afdelinger for at opnå succesfulde forretningsrejser.

En naturlig alliance mellem Travel Managers og HR

‘A Blueprint for Travel Managers: Partnering with HR’ ser på de udfordringer, som forhindrer det, der burde være en naturlig alliance mellem Travel Managers og HR. Og rapporten giver tips og værktøjer til at klare udfordringerne. Undersøgelsens resultater viser bl.a.:

  • Mere end 40 % af de Travel Managers, som BCD har adspurgt, interagerer sjældent eller aldrig med deres kolleger i HR-afdelinger.
  • Over tre fjerdedele af de adspurgte oplever store barrierer for et samarbejde med HR i forbindelse med forretningsrejser.
  • Næsten 60 % af Travel Managers deler aldrig data med HR

A Blueprint for Travel Managers: Partnering with HR

I den seneste Inform-rapport finder du en tjekliste for Travel Managers og HR Managers, der kommer med forslag til, hvad de kan gøre for at skabe stærke partnerskaber, som er gensidigt fordelagtige.

Travel Managers kan skabe muligheder for HR

‘A Blueprint for Travel Managers: Partnering with HR’ fremhæver også mulighederne. Forretningsrejser spiller en rolle i HR-prioriteter ifølge undersøgelsens respondenter, herunder:

  • Tiltrækning af medarbejdere
  • Medarbejdertilfredshed
  • Medarbejderengagement
  • Omsorgspligt
  • Wellness

‘A Blueprint for Travel Managers: Partnering with HR’ er den første rapport i en ny Inform-serie fra BCD Travel, der undersøger Travel Managers’ forhold til HR-, sikkerheds- og økonomiafdelingen. Rapporten viser, hvordan data kan bygge bro mellem Travel Managers og HR-afdelingen, fordi de deler en interesse i oplysninger, som giver en dybere forståelse af medarbejderne. Rejselængder, samlet antal dage væk, antal bookinger inden for rejsepolitikken, hyppigheden af feriedage tilføjet i forlængelse af forretningsrejser – disse data og mange flere giver vigtig indsigt i medarbejderes rejsemønstre, adfærd, produktivitet, sundhed og tilfredshed.

Find Inform-rapporter

Find BCD Travels serier af Inform-rapporter, der giver indsigt i og anbefalinger til, hvordan man kan drage fordel af nye teknologier, mindske risici og opbygge partnerskaber, som styrker rejseprogrammer og forretningsmål.

.

Stay in the know,
even on the go

Never want to miss a thing?

We'll get you the latest news, trends, insights and BCD news right in your inbox.