BCD Travel Sverige
Generell information

BCD Travel Sverige uppfyller alla rättsliga krav för att få göra affärer i Sverige och EU.


Varumärke BCD Travel

Företagsnamn BCD Travel Sweden AB

Adress huvudkontor Esplanaden 3C
SE-172 67 Sundbyberg
Sverige

Organisationsnummer 556292-5122

Styrelsens säte Stockholm

Bank Danske Bank
Kungsträdgårdsgatan 16
Box 7111
SE-103 87 Stockholm
Kontonummer 1220-01-27022
IBAN SE391200 000001 220012 7022
SWIFT/BIC DABASESX
Bankgiro 212-7504

Vi är också medlemmar i flera branschrelaterade organisationer och föreningar.


Svenska Resebyråföreningen (SRF) www.srf-org.se SRF

Swedish Business
Travel Accossiation (SBTA)
www.sbta.se SBTA

AAA Soliditet www.soliditet.se AAA

International Air
Transport Association (IATA)
www.iata.org IATA

BCD Travel Sverige
ISO 9001 och 14001 certifierade

En del av den svenska organisationen är ISO 9001 och 14001 certifierade.

Standarden ISO 9001 är världens mest kända kvalitetsstandard.
Kvalitet är att kunna möta kundens uttalade och outtalade behov, krav och förväntningar, såväl som att uppfylla de krav myndigheterna ställer på oss. Vårt arbetssätt är processorienterat och utgår från kundperspektivet. Vi definierar kvalitet som kundens totala upplevelse av BCD Travel.

ISO 14001 är en internationell standard för certifiering på området miljö. Omsorg om vår livsmiljö är en viktig fråga och miljöarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del av vår verksamhet. I och med att BCD Travel inte producerar resor utan förmedlar dem, har vi begränsade möjligheter att påverka produkternas miljöhänsyn. Som ett led i miljöarbetet är det dock en självklarhet att vi prioriterar nära samarbete med leverantörer och partners som är lika angelägna om miljön som vi är. BCD Travel bedriver sin egen verksamhet utifrån de miljöaspekter som är möjliga, till exempel genom att köpa grön el märkt med Bra Miljöval, använda miljöbilar som tjänstebilar, ha en miljömedveten resepolicy, undvika engångsartiklar, källsortera pappers- och miljöavfall, arbeta aktivt med att minimera pappershanteringen genom att ställa ut elektroniska dokument såsom elektroniska biljetter och fakturor och stimulera kunder och medarbetare till engagemang och delaktighet i miljöfrågor.

BCD Travel Sverige
Presskontakt

Nordisk presskontakt
Nina Dramsby
Marketing & Communications Manager, EMEA
P ++45 7071 5438
M +45 3142 8312
nina.dramsby@bcdtravel.dk

Nordisk presskontakt
Antje Gasster
Director, Marketing & Communications, EMEA
P +49 421 3500 838
M +49 151 122 19153
antje.gasster@bcdtravel.de

Global presskontakt
Michael Antrobus
Director, Communications & PR

Six Concourse Parkway NE
Suite 2400
Atlanta, Georgia 30328
United States

Tel. +1 678 441 1247
michael.antrobus@bcdtravel.com