Resplan

Resplanen är en personlig orderbekräftelse som sätter resenärens behov i fokus.

Det är viktigt att resenären eller resebeställaren alltid läser resplanen noga före avresan då den innehåller alla element som krävs för resan.

I resplanen har vi samlat all relevant information om den aktuella resan såsom flyg, hotell, bilhyra, tåg, pris, bagageregler, bokningsstatus, flygplatsinformation, incheckningstider o.s.v. Våra resplaner är lättläsliga och kan även läsas på smartphones.

Kalendersynkronisering

Det är också möjligt att ladda ner resplanen till MS Outlook-kalendern. Detta görs enkelt genom att klicka på ikonerna som kommer i e-postmeddelandet. På så sätt får era resenärer alltid full överblick på aktiva och framtida resor. Resenären kan också sätta in påminnelser så att han/hon inte glömmer att acceptera en beställning eller få en biljett, etc.

Som tillägg till vår resplan erbjuder vi TripSource®, BCDs mobilapp som ger full kontroll över din resplan samt information om eventuella flygavvikelser.

Kontakta oss

Vill du höra mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med ert reseprogram och hur du kan dra nytta av våra många tjänster – skriv till vår försäljningsavdelning.

Kontakta oss