Profilhantering

Företagets reseprogram och resepolicy fungerar optimalt endast om resenärsprofilerna är korrekt uppdaterade.

Med korrekta profiler genomförs reservationen snabbare, rapporteringar blir korrekta och du kan med största möjliga säkerhet nå ut till företagets medarbetare i en nödsituation.

När profilen innehåller både personuppgifter och information om lojalitetsnummer etc. upplever resenären bättre service och får de fördelar som de är berättigade till. Vi ser till så att uppgifter som saknas i profilen fångas upp i beställningsfasen, exempelvis mobiltelefonnummer. Det är viktigt för företaget och för resenären.

Korrekt upprättade resenärsprofiler betyder:

  • Snabb och enkel bokningsprocess
  • Bättre rapportering baserad på korrekt profilinformation
  • Ökad säkerhet och trygghet för resenären
  • Säkerställer att resenären får de fördelar som han/hon är berättigad till

Kontakta oss

Vill du höra mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med ert reseprogram och hur du kan dra nytta av våra många tjänster – skriv till vår försäljningsavdelning.

Kontakta oss