FÖRETAGSLEDNINGEN OCH AFFÄRSRESOR

Erövra världen. Kom i gång med ditt reseprogram.

Affärsresor måste skapa mervärde för ditt företag. Många interna avdelningar påverkas av affärsresor, så du behöver mer än bara de bästa tänkbara tjänster och bokningskanaler för dina resenärer. På vilket sätt kan affärsresor hjälpa ditt företag att uppnå dina målsättningar?

Lösningar som gör affärsresor enkla och effektiva

För att företaget ska få ut så mycket som möjligt av affärsresor krävs lösningar som lägger grunden för de anställdas framgångar och som uppfyller alla interna intressenters behov. För resenärer och bokare betyder det tillgång till de resealternativ och bokningskanaler som de gillar mest.

Produkter som TripSource® ser till att de anställda är organiserade, informerade och uppdaterade när de är ute och reser. Och våra erfarna representanter finns alltid nära till hands om dina resenärer behöver personlig support.

Fatta smartare beslut

Med DecisionSource® får dina olika avdelningar tillgång till data i realtid, vilket hjälper dem att hitta nya besparingsmöjligheter,

samtidigt som de ser till att resenärerna förblir säkra. Integrerade betal- och utgiftssystem, eller andra tillägg för ditt reseprogram från vår plattform SolutionSource®, ger dig ännu fler möjligheter att minska dina utgifter och få en bättre avkastning på investeringarna i företagets reseprogram.

Anpassad rådgivning från våra engagerade representanter hjälper ditt företag att hänga med i utvecklingen. Vi hjälper dig att få din verksamhet att växa. Med rätt verktyg, från en partner du kan lita på.

BCD_Icon_TMCSavings_GreyOutline

9-24 %

besparingar när man bokar via ett
travel management-företag
jämfört med andra bokningskanaler

BCD_Icon_ROI_GreyOutline

17 %

avkastning på investeringar
när reseprogrammet för affärsresor
hanteras på rätt sätt

BCD_Icon_RoadWarriors_GreyOutline

83 %

av alla affärsresenärer
anser att resepolicyer är minst lika viktiga
som lön och ansvarsområden

Utvalt för dig

[White paper]
Läs mer om hur engagerade rese-
närer hjälper dig att uppnå dina mål
[Article]
Vad utlovas 2018
inom affärsresor
[White paper]
Så här sparar du pengar med virtuella samarbeten
[Case study]
Läs mer om hur Textron sparar pengar med TripSource®