Nästa år blir resenärens år, 2019 års resetrender är här

Enligt den kinesiska zodiaken blir 2019 Grisens år, en tid av rikedom och lycka. Och enligt affärsresebyrån BCD Travel kommer nästa år att gynna affärsresenären. Utvecklingen av artificiell intelligens, hjälpande robotar, kontantlösa resetransaktioner, personifierade upplevelser och ”smarta” städer är saker som kommer att bidra till en förhöjd reseupplevelsen. BCD har identifierat sex trender som affärsresenären bör uppmärksamma under 2019, här är en överblick av några av de saker som kommer att gynna affärsresenären under nästa år.

More

Nya tekniker kommer att förändra företags resepolicy

Dagens affärsresenärer följer inte företagens policyhandlingar utan bokar resor och hotell på egen hand utanför företagets riktlinjer. En studie som gjorts av Phocuswright visar att färre än 40 % reser via företagets rekommenderade leverantörer. Anställda ser inget motiv till att följa reglerna, trots det är företag beroende av att resepolicyn följs för att kunna sänka kostnader på reseinvesteringar och för att se till att anställda reser säkert.

More

Dyrare att resa under 2019

Under 2019 kommer de globala hotellpriserna att öka med
1-3 % världen över. De globala flygpriserna kommer att öka med 1-2 % på de flesta marknader enligt affärsreseföretaget BCD Travels nyligen släppta Branschprognos 2019.

More

BCD Travel börjar med molnbaserade rösttjänster

BCD utökar sin starka affärsreseplattform, TripSource®, med molnbaserade rösttjänster. Det betyder att affärsresenärer kan använda de bekväma och praktiska röststyrda resetjänsterna på alla enheter med Alexa, exempelvis Amazon Echo, Echo Plus eller Echo Dot, och på alla smarttelefoner med Alexa-appen.

More

BCD Travel släpper 2018-års hållbarhetsrapport och visar hur företag med hjälp av 7 steg kan bli mer hållbara och konkurrenskraftiga

Den globala affärsresebyrån BCD Travel har initierat riktlinjer för företag som vill utveckla och implementera ett hållbarhetsprogram. Dessa släpps i samband med BCDs hållbarhetsrapport för 2018. Syftet med riktlinjerna är att främja för att fler företag vill bli en del av BCD Travel för att skapa större lönsamhet, ett bättre samhälle och arbetsplatser på en mer hälsosammare planet.

More