Business travel management fra BCD Travel

Vi hjelper din virksomhet med å få mest mulig ut av reisebudsjettet. Derfor er reisebyråets kompetanse viktigere enn noen gang.

Travel Management handler om å håndtere hele reiseprosessen innenfor en bedrift/organisasjon. I dag utgjør reiserelaterte kostnader en av de største kostnadene det er mulig å påvirke for bedriftene og myndighetene. Derfor krever innkjøp av og administrasjon av tjenestereise minst samme oppmerksomhet og kunnskap som de øvrige elementene i en bedrift. Forretningsreisebransjen blir dessuten mer kompleks på grunn av en rask utvikling generelt, med flere aktører og ny teknologi. På toppen av dette kommer en mer usikker verden og behovet for å ha kontroll på sikkerheten for den reisende. Det kan du lese mer om under fliken »Sikkerhet«.

Travel Management fra BCD tar seg av hele organisasjonen og hele reiseprosessen hos bedrifter, organisasjoner og myndigheter. Med mange års erfaring innen området er BCD Travel eksperter på å hjelpe virksomheter å utvikle, forbedre og effektivisere sin reiseadministrasjon.

  • For den reisende betyr dette å holde dem sikker og produktive, samt gjøre dem i stand til å ta riktige valg på reisen.
  • For innkjøpssjefer og Travel Managers betyr dette å hjelpe dem å øke verdien av bedriftens reiseprogram.
  • For ledelsen betyr dette at vi hjelper bedriften med å sikre at reiseprogrammet støtter opp om selskapets mål.

Kort sagt, vi hjelper våre kunder å reise kostnadseffektivt og oppnå mer. Klikk på en av kategoriene under her for å lese mer om hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

Built for change

We show customers how deep, sustained program change can open new doors in savings, satisfaction and security.

Engaged travelers

We protect and boost savings, compliance, satisfaction and client retention by engaging travelers as consumers.

Intelligent programs

We drive rational, data-driven decisions for our customers with a new generation of highly visual and intuitive business intelligence.

Human and social value

We create an environment that encourages and enables our people to develop to their fullest potential—and meet the needs of your program.

Kontakt os

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed
med jeres online reservationer og hvordan I kan få glæde af
vores mange services, så skriv til vores salgsafdeling.