Reseförberedning
Pass, Visa och
vaccinationer

I samband med en resa – antingen privat eller kommersiellt – finns det vissa förberedelser som är nödvändiga.

  • Vilka krav finns det för mitt pass?
  • Behövs visum?
  • Är vaccination nödvändig före avgång, eller finns det några andra hälsoförhållanden som jag måste vara medveten om?

Dessa frågor finns på timaticweb – som finns här. Ange resedata etc. och få nödvändig information.


Please note that BCD Travel relies on the content provided by third parties and therefore can offer no guarantees or assurances regarding the accuracy, totality or currency of this information!