KLM | Bio-baserat jetbränsle

KLM och Costa Rica har startat ett unikt partnerskap för att göra luften mer hållbar med biobränslen.

Regeringen i Costa Rica och KLM har ingått ett avtal om att bekämpa koldioxidutsläpp, och man vill – under de närmaste månaderna – undersöka möjligheterna att flyga från San José med hjälp av biobaserade jetbränslen. För närvarande är hållbara flygbränslen det effektivaste sättet att minska koldioxidutsläppen och därmed göra den civila luftfarten mer hållbar. Avtalet, som undertecknades den 31 oktober, är det första i världen som ingås av ett flygbolag och ett land.

Ju större produktion (och därmed ett större utbud av biobränslen) – desto lägre pris, vilket kommer generera att allt fler företag vill använda denna typ av bränsle. KLM och Costa Rica tar nu ledningen och KLM hoppas att andra flygbolag, regeringar och hela biobränsleförsörjningskedjan kommer att följa efter.

2009 var KLM världens första flygbolag som genomförde testflygningar med hållbart biobränsle. Kort därefter, 2010 – följde den första kommersiella flygningen. Sedan dess har KLM genomfört mer än tusen flygningar med biobaserat jetbränsle från städer som Paris, Rio de Janeiro, New York och Oslo. Att använda hållbart biobränsle kan minska koldioxidutsläpp med upp till 80 % jämfört med fossila bränslen. Marknaden för hållbar biobränsle är dock inte så stor, därav är priset tre gånger högre än fossilt bränsle. KLM använder hittills biobränslen som är gjorda av återvunnen matolja.

80 % mindre koldioxidutsläpp

Till följd av efterfrågan på hållbara biobränslen etablerade KLM SkyNRG och lanserade programmet Corporate Biofuel. Med denna åtgärd har KLM sedan 2012 genomfört nästan alla sina Los Angeles-baserade flygningar med hållbara biobränslen.

KLM är det enda europeiska flygbolaget som driver interkontinentala flyg med biobränslen.