Opkomende markt: Roemenië

De val van het communistische bewind in 1989 betekende tevens het einde van de verregaande staatsbemoeienis met de Roemeense economie. Dit neemt echter niet weg dat invloed van de staat op zaken als werkgelegenheid, eigendom van bedrijfsmiddelen en het ondernemingsklimaat nog steeds aanzienlijk is.

De economie in vogelvlucht

De val van het communistische bewind in 1989 betekende tevens het einde van de verregaande staatsbemoeienis met de Roemeense economie. Dit neemt echter niet weg dat invloed van de staat op zaken als werkgelegenheid, eigendom van bedrijfsmiddelen en het ondernemingsklimaat nog steeds aanzienlijk is.

Het is zelfs zo dat de meeste grote ondernemingen voor hun opdrachten zijn aangewezen op de publieke sector. De toetreding van het land tot de Europese Unie in 2007 betekende voor de leiders echter een extra stimulans om de juridische voorwaarden en het ondernemingsklimaat te creëren die bij een markteconomie passen.

De mondiale recessie heeft Roemenië hard getroffen, reden voor het Internationaal Monetair Romania university squareFonds om met een economisch reddingspakket te komen. Daarbij hoorde een streng bezuinigingspakket dat tot doel had het begrotingstekort terug te dringen. De Roemeense leiders stemden in met een verhoging van de btw en een korting van 25% op de overheidssalarissen, wat heeft geleid tot een daling van de consumentenvraag en -uitgaven. Inmiddels krabbelt de economie weer langzaam overeind, hoewel de groei in 2012 minder dan 1% bedroeg.

Ondanks het zwakke economische klimaat zien buitenlandse investeerders brood in de grote binnenlandse markt van Roemenië met zijn minder dan optimale aanbod. Daarnaast beschouwen zij het land als een goedkoop toegangspunt tot de rest van de Europese interne markt. De IT-sector, en dan met name de ontwikkeling van geavanceerde software en de daaraan gerelateerde dienstverlening, biedt gunstige vooruitzichten, net als de sectoren telecommunicatie, energie, productie en consumentenproducten. Internationale bedrijven maken daarbij standaard gebruik van een plaatselijke Roemeense verkooppartner.

Een kijkje in de zakelijke reisbranche

Roemenië is nog geen lid van de eurozone, iets wat op zijn vroegst pas in januari 2016 wordt verwacht. Voor het gros van de transacties wordt de lokale valuta, de leu, gebruikt. Duurdere artikelen zijn echter vaak in euro’s geprijsd, wat winkelen er niet eenvoudiger op maakt. De gebrekkige fysieke infrastructuur in de vorm van Romania Vidrau Damwegen, spoorwegen en vliegvelden heeft een nadelige invloed op de kwaliteit en doelmatigheid van het reizigersvervoer in het algemeen en de productiviteit van de zakelijke reiziger in het bijzonder.

Kansen

  • Door zijn Zuidoost-Europese ligging is Roemenië zeer geschikt voor de uitvoer naar Turkije, de Balkan, het Midden-Oosten en de Oekraïense en Russische markt.
  • Het toezicht van het Internationaal Monetair Fonds heeft gezorgd voor transparantere overheidsuitgaven en een grotere begrotingsdiscipline. Daarnaast heeft de regering laten zien dat zij wil voldoen aan de voorwaarden van het IMF.

Uitdagingen

  • De verbindingen met de vervoersinfrastructuur van de EU zijn nog te weinig ontwikkeld, waardoor Roemenië zijn mogelijkheden op het gebied van investeringen, handel en toerisme onvoldoende uitbuit.
  • Het vrije ondernemingsklimaat blijft zich verbeteren, hoewel bedrijven die in Roemenië actief zijn nog steeds hinder ondervinden van politieke beïnvloeding, ondoorzichtige besluitvormingsprocedures, belangenconflicten, twijfelachtige aanbestedingspraktijken en betalingsachterstanden.

Wil je met jouw bedrijf uitbreiden naar het buitenland, en je reizigers veilig naar de juiste plaats brengen? Laat je dan door BCD Travel adviseren over zakelijke reizen naar Roemenië of andere nieuwe markten.

 

Stay in the know,
even on the go

Never want to miss a thing?

We'll get you the latest news, trends, insights and BCD news right in your inbox.