Ventetider i amerikanske lufthavne øges ved den delvise nedlukning af regeringen

En delvis nedlukning af USA’s regering, herunder Transport Security Administration, kan påvirke forretningsrejser til og fra USA’s lufthavne. Her er erhvervsrejsebureauet BCD Travels bud på, hvad rejsende bør vide om situationen.

Hvordan vil den delvise amerikanske nedlukning af regeringen og statsapparatet påvirke forretningsrejser?
Der kan forventes længere sikkerhedskøer og flere flyforsinkelser hos amerikanske lufthavne, indtil regeringen og statsapparatet igen er oppe at køre.

Hvordan påvirker den delvise amerikanske nedlukning af regeringen flyrejser til og fra USA, og hvad skal rejsende gøre ved det?
Den delvise nedlukning af regeringen og statsapparatet vil sandsynligvis øge ventetiden ved de kontaktpunkter i lufthavnene, der er bemandet af offentligt ansatte, herunder sikkerhedskøer, toldkøer og hvad angår landingsbanerne. For så vidt angår sidstnævnte vil det kunne betyde øget ventetid ved starter og landringer. Rejsende bør sætte ekstra tid af til check-in i lufthavne og til at komme igennem sikkerhedskøerne. Man bør også – hvis muligt – prøve at undgå tætte forbindelsesfly.

Hvordan er reglerne for USA’s offentligt ansatte i sikkerheds- og toldområderne under den delvise nedlukning af regeringen?
Som en del af deres ansættelseskontrakter skal offentligt ansatte, der er identificeret som “væsentlige”, fortsætte med at arbejde under nedlukningen. Gruppen af ”væsentlige medarbejdere” omfatter ca. 10.000 flyveledere hos Federal Aviation Administration; 51.000 officerer hos Transport Security Administration (TSA); og 55.000 amerikanske told- og grænsebeskyttelsesmedarbejdere.

Er TSA fuldt bemandet under den delvise offentlige nedlukning?
TSA-embedsmænd (@TSA) har i en Twitter-update informeret om, at et større antal ansatte end normalt har meldt sig syge under nedlukningen, hvilket resulterer i varierende ventetider i lufthavnenes sikkerhedskøer. Sikkerheden vil dog ikke blive kompromitteret, og kravene til udførelsen vil heller ikke ændre sig under afbrydelsen, i følge TSA.

Er lufthavnene fuldt bemandet med flyveledere?
Den delvise nedlukning vil ikke kompromittere flyvekontrolsikkerheden men vil reducere den samlede kapacitet, som flyvelederne kan klare, hvilket fører til flyforsinkelser, dette i følge den største amerikanske pilotforening. Allerede inden nedlukningen blev USA’s regering udsat for udfordringer på flyvelederområdet, fordi en stor procentdel af de faglærte arbejdstagere er berettiget til at gå på pension (ca. 20 % af de 1.900 i alt).