Varannan affärsresenär har upplevt störningar under resan

Stockholm, 21 augusti 2017. En ny omfattande undersökning med mer än 4 000 nordiska affärsresenärer visar att många affärsresenärer från Sverige har upplevt störningar under sina resor. De efterfrågar tjänster som säkerställer en välutvecklad riskhantering vid nödsituationer.

Ju mer du flyger desto mer ökar risken för störningar under resan. Faktum är att hälften (49 %) av de svenska affärsresenärer som reser minst fem gånger per år I tjänsten, har upplevt störningar under sina resor. Detta är ett av resultaten i en ny undersökning med 4 427 nordiska affärsresenärer, varav 1 035 svenskar. Undersökningen initierades av BCD Travel, ett av världens ledande affärsreseföretag, för att få en ökad marknadsinsikt samt kunskap om affärsresenärernas resvanor och preferenser.

Typiska störningar under resan
De flesta störningar orsakades av missade, försenade eller inställda flyg (16%), förlorat bagage (11%), väderproblem (9%), överbokade flyg, hotell etc (6%) eller av strejk (5%). Men 2% av de svenska affärsresenärerna har också upplevt riskfyllda situationer med hot, störningar, våld etc. ” För att hålla resenärer säkra och frustrationsnivån låg när något oväntat händer, bör företagen ha processer och verktyg i beredskap, och det är något som ett affärsreseföretag kan hjälpa till med, säger Joakim Krumlinde, Sverigechef på BCD Travel. Att resa i tjänsten är i de flesta fall mycket givande, men när plötsliga incidenter uppstår kan det också vara mycket frustrerande och tidskrävande. I vissa fall även farligt.”     

Mer än 6 av 10 svenska affärsresenärer efterfrågar tjänster som hjälper deras arbetsplatser att ha en välutvecklad riskhantering till hands.
Undersökningen visar också att 64 % av svenska affärsresenärer tycker det är viktigt eller mycket viktigt att deras affärsresebyrå erbjuder tjänster som stöder resenärer i en nödsituation när de reser och som hjälper företag att öka sin riskhanteringsprestanda.

”Det är bara naturligt att affärsresenärer behöver tjänster och lösningar som hjälper dem i oförutsedda situationer. Det är faktiskt en viktig del av det värde vi erbjuder resenärer och företag. Oavsett om ett företag använder vårt 24-timmars serviceutbud eller våra tekniska lösningar som hjälper till att spåra strandsatta resenärer överallt i världen – dessa tjänster gör resenären lyckliga och företag handlar utifrån sin omsorgsplikt”, säger Joakim Krumlinde, Sverigechef på BCD Travel. 


Om undersökningen
Undersökningen genomfördes digitalt av Kompas Kommunikation på uppdrag av BCD Travel under mars-april 2017. Respondenterna rekryterades av YouGov och SmartResponse. 4 427 svarande från Sverige (1 035) Norge (1 113), Finland (1 045), och Danmark (1 244) svarade på hela undersökningen. 71 % reser 1-4 gånger årligen och 18 % reser minst 5 gånger årligen. 52 % män och 48 % kvinnor. 44 % i åldern 18-39 år och 56 % i åldern 40+. 38 % från småföretag, 26 % från medelstora och 36 % från stora företag.