CSR-riktlinjer & Code of Conduct

BCD Travels Corporate Social
Responsibility-riktlinjer är en
global affärskodex för
en global verksamhet.

CSR-riktlinjer & Code of Conduct

BCD Travels Corporate Social Responsibility-riktlinjer är en global affärskodex för en global verksamhet. Vi omfamnar verksamhetsmetoder som stöttar United Nations Global Compacts 10 Principer.
BCD Travels CSR-riktlinjer fokuserar på fyra huvudområden: etiska affärsmetoder, människor, miljö och sekretess/dataskydd. I verksamhetens olika företag har lokala CSR-initiativ existerat i flera år. Våra CSR-riktlinjer speglar BCD Groups åtagande att efterlämna ett livskraftigt arv till kommande generationer.

Etiska affärsmetoder

BCD Travel följer de etiska lagar och bestämmelser som finns i det land där företaget verkar.

Människor

BCD Travel erbjuder en arbetsplats utan diskriminering där alla medarbetare kan uppfylla sin potential baserat på meriter och förmåga.

Miljö

BCD Travel arbetar för att värna om miljön och sina medarbetares hälsa och säkerhet. Vi söker hela tiden efter nya sätt att använda resurser mer effektivt – allt för att reducera den miljömässiga påverkan i samband med avfall och utsläpp i luft, vatten och på land.

Sekretess och dataskydd

BCD Travel skapar ett säkert affärsklimat för att skydda både medarbetares och kunders privata information.

Läs om BCD Travels CSR-riktlinjer här (på engelska)

Code of Conduct

Vår affärskodex (Code of Conduct) innehåller de normer som vi  som en global organisation och som enskilda medarbetare arbetar efter. Denna kodex ger en etisk och rättslig ram för vår dagliga verksamhet samt vägledning för hantering av utmanande situationer.

Läs vår Code of Conduct här.