Reseförsäkring – betyder mer än aldrig förr!

Det är alltid viktigt att vara ordentligt försäkrad under en affärsresa. Vi erbjuder avbeställningsförsäkring, reseförsäkring och tilläggsförsäkringar. Vi samarbetar med försäkringsbolaget Europeiska Reseförsäkringar.

Avbeställningsförsäkring

En avbeställningsförsäkring kan tecknas vid bokningstillfället och utgör 5-6 % av totalpriset på biljetten. Den ger möjlighet att få pengar tillbaka på flygresan vid avbokning. Försäkringen gäller endast om resenären eller en nära anhörig är sjuk, råkat ut för en olycka eller ett dödsfall. Läkarintyg krävs och ska sändas till oss omgående efter avbokning. Om läkarintyget inte är oss tillhanda omgående gäller ordinarie avbeställningsregler från berört flygbolag. Försäkringspremien betalas inte tillbaka, oavsett orsak till avbokning.

Reseförsäkring

Vi rekommenderar att man tecknar en tilläggsförsäkring eller en reseförsäkring för att få omfattande skydd i samtliga världens länder. BCD Travel erbjuder en reseförsäkring som täcker kostnader som kan inträffa på en resa om olyckan är framme. T.ex. kostnader för sjukdom, bagage eller hemtransport. Försäkringen ska tecknas i samband med att du bokar resan, och senast vid betalningstillfället.

Om vår reseförsäkring inte har tecknats är BCD Travel utan ansvar för de eventuella avgifter och omkostnader som kan uppstå.

Kontakta oss

Vill du höra mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med ert reseprogram och hur du kan dra nytta av våra många tjänster – skriv till vår försäljningsavdelning.

Kontakta oss