Infographics

För att lättare kunna förstå ett budskap använder BCD Travel så kallade Infographics, d.v.s. grafiskt informativa beskrivningar som visualiserar informationen. Klicka på bilden för att ladda ner en infographic.