Infographics

För att lättare kunna förstå ett budskap använder BCD Travel så kallade Infographics, d.v.s. grafiskt informativa beskrivningar som visualiserar informationen. Klicka på bilden för att ladda ner en infographic.


  • All
  • 2018 Industry Forecast
  • 2019 Industry Forecast
  • Advito
  • Advito 2018 industry Forecast
  • Hotel
  • Industry Forecast
  • infographic
  • Seven myths

2019 Industry Forecast Infographic

/se/download/?Redirect=https://www2.bcdtravel.com/l/55122/2018-09-19/g55k7x/55122/237291/BCD_Travel_2019_Industry_Forecast_Infographic.pdf

2018 Industry Forecast

http://www2.bcdtravel.com/l/55122/2017-09-11/dxmrdx/55122/195905/Advito_2018_Industry_Forecast_Infographic.pdf?_ga=2.251810313.1491502052.1505129233-19909138.1502195478

Fact or Fiction?

https://www.bcdtravel.com/se/wp-content/uploads/sites/99/7myth_EN.pdf

Advito Industry Forecast 2017 March Update

/wp-content/uploads/Advito-IF-2017-March-Update-Infographic.pdf

Advito Industry Forecast 2017

https://bcdtravel.com/wp-content/uploads/2016/09/IndustryForecast-Infographic_final.pdf

Advito Industry Forecast 2017

https://bcdtravel.com/wp-content/uploads/Advito-IF-2017-Dec-Update-Infographic-FINAL.pdf

A virtual (payment) reality

/wp-content/uploads/2015/11/infographic_VPA_20151013.pdf

Mobilize your travel program

/wp-content/uploads/2014/04/BCD_Travel_Infographic-Mobilize-travel-program.pdf

Travel risk management

/wp-content/uploads/2015/02/Infographic-Travel-Risk-Management-20150126.pdf