FÖRETAGSLEDNINGEN OCH AFFÄRSRESOR

Erövra världen. Kom i gång med ditt reseprogram.

FÖRETAGSLEDNINGEN OCH AFFÄRSRESOR

Erövra världen. Kom i gång med ditt reseprogram.

Affärsresor måste skapa mervärde för ditt företag. Många interna avdelningar påverkas av affärsresor, så du behöver mer än bara de bästa tänkbara tjänster och bokningskanaler för dina resenärer. På vilket sätt kan affärsresor hjälpa ditt företag att uppnå dina målsättningar?

Lösningar som gör affärsresor enkla och effektiva

För att företaget ska få ut så mycket som möjligt av affärsresor krävs lösningar som lägger grunden för de anställdas framgångar och som uppfyller alla interna intressenters behov. För resenärer och bokare betyder det tillgång till de resealternativ och bokningskanaler som de gillar mest. Produkter som TripSource® ser till att de anställda är organiserade, informerade och uppdaterade när de är ute och reser. Och våra erfarna representanter finns alltid nära till hands om dina resenärer behöver personlig support.

Fatta smartare beslut

Med DecisionSource® får dina olika avdelningar tillgång till data i realtid, vilket hjälper dem att hitta nya besparingsmöjligheter, samtidigt som de ser till att resenärerna förblir säkra. Integrerade betal- och utgiftssystem, eller andra tillägg för ditt reseprogram från vår plattform SolutionSource®, ger dig ännu fler möjligheter att minska dina utgifter och få en bättre avkastning på investeringarna i företagets reseprogram. Anpassad rådgivning från våra engagerade representanter hjälper ditt företag att hänga med i utvecklingen. Vi hjälper dig att få din verksamhet att växa. Med rätt verktyg, från en partner du kan lita på

28%

av de reseansvariga säger att nöjdhet med resepolicyn minskar personalomsättningen. Genom att hålla dina resenärer nöjda kan du får ut mesta möjliga av din resebudget. Hör av dig om du vill veta mer.
Source: ACTE, Managing the Modern Business Traveller (2017)

Spinger-Nature-logo-250x29

”BCD provides the data, insights, tools and consultative expertise that help me improve performance today and make smart decisions about where to take our program next.”

Sammit Khandeparkar
Global Travel Head

CASE STUDY SPRINGER NATURE

Going global leads to travel savings of 13% for Springer Nature

Springer Nature seized the opportunity presented by a large merger to transform its travel program. Together with BCD Travel, the company implemented a global travel program across 10 markets, resulting in 13% reduction in overall travel spend. With the global program Springer Nature also benefited from 69% increase in hotel-to-trip-night compliance and 58% increase in online adoption. And it realized an air ticket price drop of 12% and hotel rate drop of 6%.

Read the full story