Økt lojalitet til reisepolicy med ny teknologi

Påvirkningen som maskinlæring, block-chain og chat bots kan gi reiseansvarlige mye nyttig informasjon og kommunikasjonsverktøy som gjør det enklere for ansatte å følge bedriftens reisepolicy. Dette kommer frem i en ny rapport fra BCD Travels Inform serie.

Rapporten, med tittelen Communications, Emerging Technology og Travel Management, tar for seg hvordan ny teknologi kan brukes til å levere effektive, personlige meldinger til den reisende. Dermed får man en bedre oppfølging og når dem på en måte slik at de bedre følger bedriftens reisepolicy.

«Når våre kunder er ute og reiser, er de veldig opptatt av at alt skal gå på skinner.» sier direktør for BCD Travel i Norge, Bernt Roger Eliassen. «Ny teknologi bidrar til dette, og sørger også for at den reisende følger bedriftens reisepolicy på en god måte. Ved å gjøre dette, bidrar vedkommende også til at bedriften sparer penger og at den reisende er tilgjengelig dersom noe uforutsett skulle oppstå – det er viktig.» understreker Eliassen.

“Reiselivsaktører blir stadig mer aggressive og sofistikerte i sin markedsføring direkte til reisende “, sier Natalia Tretyakevich, Senior Manager Research and Intelligence hos BCD Travel. “Derfor er det viktig for reiseansvarlig å motvirke dette, slik at den reisende ikke ender opp med å benytte andre reiselivsaktører og dermed bidra til å presse reisekostnadene til bedriften oppover. Å bruke ny teknologi til å kommunisere med, påvirke og fange den reisendes oppmerksomhet, kan sørge for at den reisende holder seg til bedriftens reisepolicy på en effektiv måte.»

Rapporten Communications, Emerging technology and Travel Management henvender seg til forretningsreisende som kan tjene på å lære mer om:

  • Bruke maskinlæring til å kommunisere direkte med reisende som enkeltpersoner, basere meldinger på reisemønstre, bestillingsadferd og personlige preferanser.
  • Bruke et block-chainbasert datalagringssystem for å holde reisedatoer trygt, og øke den reisendes vilje til å dele personlig informasjon som trengs for å lage personlige meldinger.
  • Ta til seg chat-bot teknologi for å benytte seg av talestyrte enheter som kan automatisere vanlige reiserutiner som reiseansvarlige ofte får spørsmål om, som for eksempel gjeldende reisepolicy.
  • Bruk av augmented reality som kan forbedre samspillet med den reisende, og i noen tilfeller erstatte reise.
  • Løfte frem Internet of things (IoT) og stedsbasert teknologi for å holde reisende informert om relevante meldinger gjennom hele reisen, inkludert flykanselleringer og andre forstyrrelser.

Rapporten inneholder også nyttige tips og en sjekkliste for reiseansvarlige som ønsker å se nærmere og implementere de forskjellige løsningene. Communications er den tredje i rekken av seks rapporter Inform-serien om ny teknologi og reiseledelse. Tidligere rapporter har tatt for seg sourcing og policy. De neste rapportene vil omfatte omsorgsplikt, betaling og ytelse.

For å motta og lese alle seks rapportene etter hvert som de publiseres, kan du gå til https://www.bcdtravel.com/inform/ og abonnere på vår move blogg.