Ny teknologi vil endre reisepolicy for flere bedrifter

Mange forretningsreisende i dag leser ikke bedriftens reisepolicy. De booker ofte selv, uten å følge selskapets retningslinjer, og ser ikke helt vitsen med å følge de interne reglene. Allikevel legger mange bedrifter store ressurser i at alle ansatte følger deres reisepolicy for å få best mulig oversikt og at deres ansatte får en effektiv og trygg reise. Hvordan kan reiseansvarlig få bukt med dette?

Det kan gjøres ved å implementere dagens statiske og ofte låste retningslinjer med nye dynamiske og persontilpassede løsninger! Det er i alle fall konklusjonen fra en ny rapport Emerging technology and travel management: Policy, som nettopp er sluppet av BCD Travel.

“Ny teknologi endrer allerede reisepolicyene ved å gi reiseansvarlige mulighetene til å styre den reisende mot en mer dynamisk, fleksibel og personifisert løsning,” sier Mike Eggleton, Senior Manager Analytics and Research ved BCD Travel. “Denne rapporten viser tydelig hvordan digital teknologi er knyttet til forretningsreiser og hvordan vi forventer at dette kommer til å påvirke reiselivsbransjen i tiden fremover.”

Bernt Roger Eliassen, Commercial Director i BCD Travel Norge er enig; “Teknologien er til for å gjøre hverdagen enklere for oss, og den er ikke et hinder, men snarere en mulighet. Om man implementerer de muligheter som teknologien gir inn i bedriftens reisepolicy, kan man ikke bare reise mer effektivt, man kan også spare penger.”

Dette er den andre rapporten i en serie av seks fra BCD Travel. Denne rapporten skal hjelpe reiseansvarlige til å benytte seg av ny teknologi som skal forbedre bedriftenes reiseprogram.

Hver rapport i denne serien tar for seg hvordan maskinlæring, blockchain, roboter, chatbots, virtuell- og augmented reality, samt Internet of things (IOT) vil forandre forretningsreisebransjen.

Policy forklarer hvordan ny teknologi kan brukes til å implementere regler som styrer den reisende mot valg som er i henhold til bedriftens reisepolicy, og samtidig er økonomisk, trygg og effektiv. Rapporten ser også på måter man kan utnytte teknologi, som for eksempel oppfyller EU’s GDPR regler.

Flere momenter fra rapporten:

  • Tydelige definisjoner på hver omtalt teknologi og «hva det betyr».
  • En sjekkliste for reiseansvarlige; hvordan man bør tenke på ny teknologi, utvikling man bør følge med på og implementere dette.
  • Hvordan hver teknologi kan fanges opp i reisepolicyen for å øke bruk, redusere risiko og spare tid og penger.
  • Tidslinje for forventet bruk av teknologi innen reisepolicy i dag, i morgen og dagen etter.

Den tredje rapporten i Inform-rapportserien, tar for seg kommunikasjon, og vil publiseres i desember. For å få tilgang til alle rapportene etter hvert som de publiseres gjennom 2018 og 2019, besøk:  www.bcdtravel.com/inform/ og  subscribe to our move blog.

SLUTT