Ny rapport från BCD Travel: engagerade resenärer gör smartare val

En god relation till affärsresenärerna säkerställer att resepolicyn följs bättre

En ökad och bättre efterlevnad av resepolicyn förutsätter och kräver en närmare relation mellan reseansvarig och affärsresenärer. BCD Travel har analyserat resenärsengagemangets påverkan och publicerar resultaten i en ny rapport, så kallat whitepaper.

”En ny typ av affärsresenär har vuxit fram under de senaste åren. En riktig gör-det-själv-entusiast som tänker mer och mer som en konsument och vill göra egna val”, säger Charuta Fadnis, Senior Director, Research & Intelligence på BCD Travel. ”Men dessa val är inte alltid kostnadseffektiva för företaget. En god relation med affärsresenären gör det lättare att påverka köp- och resebeteendet på ett sätt som gynnar alla och ökar säkerheten”, säger hon.

Förutom det framväxande ”konsumentbeteendet” påverkar även yttre faktorer affärsresenären. Leverantörer som hotell, flygbolag och bokningssidor kommer ständigt med erbjudanden och kampanjer riktade till affärsresenärer. Resultatet blir att man lätt frestas att avvika från resepolicyn. När säkerhet får allt högre prioritet hos Travel Managers och reseansvariga runt om i världen, är det viktigare än någonsin att undvika det och att involvera och övertyga resenärer att hålla sig till policyn.

I ett nytt ”whitepaper” sammanställer BCD Travel rekommendationer, insikter och bra metoder att få engagerade resenärer. ”Get engaged: Empowering travelers to make smart buying choices” visar steg för steg hur företag kan uppnå bättre traveler engagement genom att använda sig av en tydlig plan, rätt personer och passande kommunikation. BCD Travel erbjuder också råd om hur travel managers kan möta sina resenärers önskemål, med hänsyn till ekonomi och säkerhet.

”Whitepaper” är uppdelad i tre steg:

  • Den rätta planen: Översätt data om resenärernas beteende till en specifik handlingsplan
  • De rätta verktygen: Kontakta resenären via de digitala verktyg de redan använder
  • De rätta personerna: Ta hjälp av experter när planen ska genomföras

Rapporten om traveler engagement finns tillgänglig på www.bcdtravel.se/white_papers.