Air Disruption Compensation

Er flyet ditt forsinket, innstilt eller overbooket? Du kan ha krav på kompensasjon.

Basert på EUs regulativ 261/2004 kan reisende ha rett på økonomisk kompensasjon hvis flyvninger blir kansellert eller mer enn 3 timer forsinket av årsaker som ligger innenfor flyselskapets kontroll.

Reglene for kompensasjon ved forsinkelser og avlysninger gjelder i hele EU og i enkelte øvrige land som Norge, Island, og Sveits, det vestlige Balkan og Tyrkia. Reglene gjelder ved alle flyvninger som starter i disse land. Videre er flyvninger med avgang utenfor medlemslandene og med ankomst i et medlemsland dekket dersom flyselskapet er basert i et av medlemslandene.

De reisende er ofte ikke klar over at de kan ha rett på denne typen kompensasjon. De som er klar over det sender sjelden inn et krav til flyselskapet da prosessen oppleves kompleks og tidkrevende. Sammen med AirHelp har BCD Travel nå gjort dette enkelt for de reisende!

Air Disruption Compensation er en tjeneste som hjelper de reisende med å kreve sin berettigede kompensasjon. BCD Travel har besluttet å tilby denne tjenesten som en del av vårt standard servicetilbud.

Vi informerer den reisende via e-post når en flyvning er berørt av kansellering eller forsinkelse som gjør at de kan ha krav på kompensasjon. Avsender vil være TripSource: Travel Claims (adcclaims@bcdtravel.com). Det vil da være opp til den reisende om man ønsker å rette et krav til flyselskapet eller ikke. Dette er en meget enkel prosess med instruksjoner beskrevet i e-posten den reisende mottar.

Hvor mye får man i kompensasjon?
Kompensasjonen varierer avhengig av strekning, se nedenfor.

0-1500 KM1500-3500 KM>3500 KM
€250€400€600

Hvis AirHelp lykkes med å få utbetalt kompensasjon fra flyselskapet vil deres servicehonorar trekkes fra på beløpet som tilbakebetales til den reisende. Honoraret avhenger av størrelsen på kompensasjonen.

Det er ingen tilleggshonorarer utover dette til den reisende eller bedriften. Intet honorar blir belastet hvis ikke AirHelp lykkes med å hente inn kompensasjon fra flyselskapet, eller den reisende ikke ønsker hjelp til å søke kompensasjon.

Vi ønsker å påpeke at BCD Travel ikke deler noe personlig informasjon med tredjepart i prosessen med å identifisere flyvninger hvor den reisende kan ha krav på kompensasjon.