CSR principper & Code of Conduct
BCD Travel’s Corporate Social
Responsibility prinsipper er
en global adferdskodeks for en
global virksomhet

Vi erkjenner og slutter oss til virksomhetsmetoder som er etisk, sosialt og miljømessig ansvarlige og som støtter United Nations Global Compacts 10 prinsipper.

Vår adferdskodeks (Code of Conduct) inneholder de standarder som vi – som en kollektiv organisasjon og som den enkelte medarbeider – handler efter. Denne kodeks gir en etisk og juridisk ramme for våre dag-for-dag aktiviteter, og gir veiledning til håndtering av utfordrende situasjoner.

Du finner vår Code of Conduct her.

Les vår COP 2015 BCD Travel (UN Gloal Compact rapport), som gir et overblikk over våre gode resultater innenfor etisk forretningsskikk, mennesker, samfunn, miljø, datasikkerhet og privacy.
BCD Travel er på ingen måte nybegynnere innenfor CSR området. I de land hvor vi opererer har lokale CSR initiativ eksistert i flere år. Våre prinsipper ser inn i fremtiden og reflekterer vår eiers, BCD Groups, forpliktelse til å «etterlate en arv» til «neste neste» generasjonen.

BCD Travels CSR prinsipper fokuserer på følgende hovedområder:

  • Etisk forretningsførsel – BCD Travel følger de lover og bestemmelser som finnes i de land der vi har virksomhet, og utfører forretningen på en etisk måte.
  • Mennesker – BCD Travel tilbyr en arbeidsplass uten diskriminering, hvor alle medarbeidere kan utnytte deres potensial basert på fortjeneste og evne. Virksomheten ønsker å være en agent for positive endringer i samfunnet.
  • Samfunnet – Vi forplikter oss til å være en agent for positiv forandring i vårt lokalsamfunn. Vi oppfordrer våre medarbeidere til å støtte deres lokalsamfunn gjennom sosial investering, forretningsforbindelser og deltagelse i velgjørende arrangementer.
  • Miljøet – BCD Travel arbeider for å beskytte miljøet og sine medarbeideres helse og sikkerhet. Virksomheten leter kontinuerlig etter måter ressurser kan brukes mere effektivt for å redusere den miljømessige belastning i forbindelse med generering av avfall og utslipp i luften, vannet eller på land.
  • Databeskyttelse & Privacy – BCD Travel ønsker å sikre brukernes privatliv i forbindelse med vår service og bruk av våre produkter. Vi streber etter å levere et sikkert forretningsklima for å beskytte våre medarbeideres og våre kunders private informasjon.

Les mer om våre CSR prinsipper og sosiale profil her (på engelsk).

Vil du vite mer om hvordan vi arbeider med våre CSR prinsipper og hvordan du kan dra nytte av våre mange tjenester kan du skrive til vår salgsavdeling.