Generelle betingelser og vilkår

BCD Travel Norge

BCD Travel Norge AS’ betingelser og vilkår for samhandel bygger på de lovmessige krav som stilles i Norge. I tillegg kommer reiserelevante betingelser som er avtalt med våre leverandører og handelspartnere.

  • Våre generelle betingelser og vilkår finnes her (på engelsk)