Generelle betingelser og vilkår

BCD Travel Norge

BCD Travel Norge AS’ betingelser og vilkår for samhandel bygger på de lovmessige krav som stilles i Norge. I tillegg kommer reiserelevante betingelser som er avtalt med våre leverandører og handelspartnere.

  • Våre generelle betingelser og vilkår finnes her (på engelsk)
  • EU regler og forordninger for beskyttelse av den reisende finnes her (på engelsk)
  • Internasjonale transportkonvensjoner til beskyttelse av den reisende finnes her (på engelsk)