Cookie policy

Deze principes, die bedoeld zijn om te gebruiken bij webtechnologieën («Beleid inzake cookies»), leggen uit hoe BCD Travel deze website exploiteert en welke bepalingen van toepassing zijn voor de gegevensbescherming.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat door onze website wordt verstuurd naar uw computer, tablet, Smartphone of een gelijkaardig toestel, telkens wanneer u voornoemd toestel gebruikt om onze website te bezoeken. Door de cookies wordt het toestel van de gebruiker herkend bij elk nieuw bezoek aan onze website. De cookie zelf bevat of verzamelt geen persoonlijke gegevens. De cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan.
U kunt wijzigingen aanbrengen in de parameters van uw browser om alle cookies te blokkeren of om een melding te ontvangen dat een cookie werd verstuurd. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies of diensten van de website niet beschikbaar zijn of niet correct kunnen worden uitgevoerd zonder cookies.

Bewaartermijn van de cookies

De cookies kunnen op twee manieren worden opgeslagen : ofwel op uw harde schijf (permanente cookies) of in het direct toegankelijk geheugen van uw computer (sessie-cookies).
Sessie cookies: Deze tijdelijke cookies worden gegenereerd door onze website op het moment dat u de website opent en bevatten een toevallig gegenereerd identificatienummer, dat aan uw computer wordt toegekend. Zodra u uw internet browser sluit, worden deze cookies ongeldig en worden ze verwijderd.
Permanente cookies: Binnen de grenzen van wat is toegestaan, gebruiken wij permanente cookies, die niet automatisch ongeldig worden bij het afsluiten van de browser. Deze cookies worden opgeslagen op uw toestel en blijven op uw toestel staan afhankelijk van hun geldigheid of totdat ze worden verwijderd. Bij elk bezoek aan onze website herkent deze laatste de cookies die op uw toestel werden opgeslagen.

Wie plaatst de cookies op uw toestel?

De cookies die BCD Travel als webmaster op uw toestel opslaat, worden « eigenaar-cookies » genoemd. Bepaalde cookies kunnen door andere leveranciers op uw toestel worden geplaatst ; dat zijn «derden-cookies». Eigenaar-cookies zijn cookies die verbonden zijn met de naam van de gastheer of host. De derden-cookies zijn cookies van andere domeinen. Bijvoorbeeld, als u onze website www.example1.nl bezoekt en indien wij, daarenboven, inhoud weergeven op www.example2.nl, dan zijn in dergelijk geval de cookies van example1.nl eigenaar-cookies en de cookies van example2.nl derden-cookies.

Cookies op deze website

De site BCD Travel gebruikt cookies die bestemd zijn voor verschillende doeleinden met betrekking tot de webfunctionaliteit en webanalyse.

Gebruikte technologieën

  • Identificaties van gebruikerssessies
  • Beheer van inhoud en navigatie
  • Derden-cookies
  • Flash cookies
  • Analysemethodes

Identificaties van gebruikerssessies: Onze website genereert cookies die een sessie identifiëren en die dienen om te worden gebruikt bij sommige van onze interactieve elementen op onze website. Een dergelijke cookie bevat een nummer dat willekeurig wordt gegenereerd, dat aan u wordt toegekend en dat u onderscheidt van andere bezoekers aan onze website. De sessie-cookies worden eveneens gebruikt om de functionaliteiten van onze website te verbeteren/personaliseren.
Beheer van inhoud en navigatie: De beheerstool voor inhoud maakt eigenaar-cookies aan.
Het gaat over sessie-cookies die we gebruiken bij de registratie van linguïstieke parametrisatie van de website en van andere functionaliteiten.
Derden-cookies : TDeze worden aangemaakt door externe dienstverleners (en niet door BCD Travel). Deze cookies behoren toe aan dienstverleners van domeinnamen van derden en kunnen, door dit feit, slechts worden weergegeven en beheerd door de respectievelijke derden-dienstverlener. Onder deze dienstverleners vallen bijvoorbeeld Twitter, AddThis, Google Maps en YouTube, wier beleid inzake cookies kan worden geraadpleegd op de overeenkomstige websites.
Flash cookies (Flash Local Shared Objects): Deze « Flash Local Shared Objects » (hierna FLSO genoemd) zijn gegevenselementen die worden opgeslagen op uw toestel door websites die gebruik maken van Adobe Flash.
Zo gebruikt BCD Travel bijvoorbeeld de Flash Player van YouTube om video-inhoud beschikbaar te stellen. De geïntegreerde YouTube-Player creëert en actualiseert een Flash cookie (FLSO).
Wij hebben geen enkele directe controle over het gebruik van gegevens die door YouTube werden opgeslagen in dit object.
Meer informatie vindt u in de richtlijnen inzake gegevensbescherming van YouTube. De applicatie valt onder rechtstreeks beheer van de dienstverlener. Hier bevindt zich de toegang tot de opslagparameters betreffende de Adobe Flash Player.

Analysemethodes

Google Analytics: Deze website maakt gebruik van de Google Analytics, een analytische webservice van Google Inc. («Google»). Google Analytics gebruikt tekstbestanden, de zgn. cookies, die op uw toestel worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de webpagina.
De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van onze website wordt normaal gezien overgebracht op een Google-server in de Verenigde Staten en wordt ter plaatse bewaard. In geval van anonimisering van het IP-adres op deze website, zal uw IP-adres worden overgezet naar de Google-server in de Verenigde Staten en, indien u zich bevindt in één van de Lidstaten van de Europese Unie of in één van de andere Verdragsluitende Staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, dan zal uw IP-adres eerst worden afgekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen, zal uw IP-adres integraal worden overgebracht op een Google-server in de Verenigde Staten en zal deze vervolgens ter plaatse worden afgekort. Conform de overeenkomst met de webmaster van deze website, zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van deze website te evalueren, om activiteitenverslagen van de website op te stellen en om aan de webmaster andere diensten te verlenen met betrekking tot het website- en internetgebruik.
Het IP-adres van de gebruiker, dat werd overgedragen in functie van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies uitschakelen door de juiste parameters in te stellen voor uw browser; maar een dergelijke uitschakeling zou het gebruik van bepaalde functionaliteiten van deze website kunnen blokkeren. U kunt voorkomen dat gegevens door Google Analytics worden geregistreerd door te klikken op volgende link. Een opt-out cookie (t.t.z. voor het afmelden voor cookies) wordt geïnstalleerd om in de toekomst de registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website te vermijden : Google Analytics uitschakelen.
Voor meer algemene inlichtingen betreffende Google Analytics en de gegevensbescherming brengt u best een bezoek aan de website. We vestigen uw aandacht op het feit dat de code « gat._anonymizeIp(); » werd toegevoegd aan de webpagina van Google Analytics, om een anonieme inzameling van IP-adressen te verzekeren (procedure die bekend staat als IP-afdekking).

Pardot: Deze website maakt gebruikt van marketing technologie en wordt gebruikt voor het verzamelen van informatie over het gedrag van de website bezoekers. De informatie wordt verzameld voor optimalisatie en marketingdoeleinden. Some visitor data is saved using an anonymous user ID and can be used to aggregate a usage profile. Cookies may be used for this purpose. The user does not have to agree to the usage of cookies, but if he does the Pardot Cookies will collect information on the websites the user visits and which documents are being downloaded from these websites. The data collected by the marketing automation technology will not be used to determine the personal identity of a website visitor and will not be compiled with personal data relating to the person referred to by the IP address, unless the visitor opts in by completing a form, provided by Pardot, or clicking a link in an email, thereby agreeing. Once the visitor opts in by providing their name, email address or other information, the IP address and the history associated with it is matched with the new information to create their profile. This information is used only by us to provide specific marketing information to the visitor. We do not share this information with anyone but Pardot, where the information is stored. The collection and storage of data may be revoked at any time with respect to future services by blocking Pardot’s cookies in your browser settings.

Beheer van cookies op uw toestel

U kunt zelf beslissen of u instemt met de opslag van cookies op uw toestel. Indien u wilt vermijden dat nu en in de toekomst cookies worden gebruikt, kunt u daartoe op elk moment de instellingen van de parameters van uw browser aanpassen. Let wel, indien u de cookies blokkeert, kunt u allicht niet langer gebruik maken van al onze webpagina’s.
Bijkomende inlichtingen inzake beheer en/of onderdrukking van cookies vindt u op de volgende website:
Allaboutcookies.org.

Wijzigingen en vragen van klanten

BCD Travel controleert constant de cookies die worden gebruikt op haar websites en zal u op de hoogte houden van wijzigingen op gelijk welke betrokken website. Indien u vragen heeft met betrekking tot de cookies en hun gebruik door BCD Travel, aarzel dan niet om ons te contacteren op volgend adres: legal.privacy@bcdtravel.eu. Bezorgt u ons nog uw coördinaten, de naam van de betrokken website of diensten van BCD Travel en een gedetailleerde beschrijving van uw vraag ? Wij danken u hiervoor.

Cookies ingedeeld in categorieën

BCD Travel maakt gebruik van verschillende soorten cookies die kunnen worden ondergebracht in de volgende categorieën: «Functioneel», «Statistisch» en «Publicitair».

Functionele cookies: Deze cookies registreren uw parameters en zijn nodig opdat de diensten van BCD Travel en de in de website geïntegreerde diensten van derden goed kunnen functioneren. Door de cookies te blokkeren of te verwijderen zullen bepaalde onderdelen van de website of van de door derden verleende diensten niet langer beschikbaar zijn.

Naam Geldigheidsduur Doel Onderneming
CFID Sessie Herkenning van de gebruiker Apply2Jobs
CFTOKEN Sessie Herkenning van de gebruiker Apply2Jobs
A2J Sessie Herkenning van de gebruiker Apply2Jobs
awcssessionid Sessie Functionaliteit van de website BCD TRAVEL Travel
f5_cspm Sessie Functionaliteit van de website F5 Networks
PREF 2 jaar Standaardconfiguraties Youtube
VISITOR_INFO1_LIVE 8 maanden Herkenning van de gebruiker Youtube
YSC Sessie Standaardconfiguraties Youtube
VEAPP Sessie Functionaliteit van de website Apply2Jobs
awUILanguage 1 jaar Localisering BCD TRAVEL Travel
guest_id 2 jaar Standaardconfiguraties Twitter
LASTLANGUAGE 30 jaar Localisering Apply2Jobs
bt2 9 maanden Faciliteren en meten van Social sharing AddThis
di 2 jaar Faciliteren en meten van Social sharing AddThis
Dt 1 maand Faciliteren en meten van Social sharing AddThis
loc 2 jaar Faciliteren en meten van Social sharing AddThis
uid 2 jaar Faciliteren en meten van Social sharing AddThis
uit 1 dag Faciliteren en meten van Social sharing AddThis
uvc 2 jaar Faciliteren en meten van Social sharing AddThis
Statistische cookies: Deze cookies worden ingevoegd om een beter beeld te krijgen van het gedrag van de gebruiker en om zijn ervaringen met het gebruik van de inhoud van BCD Travel te verbeteren. Door het blokkeren of verwijderen van de cookies zullen uw gegevens niet langer in aanmerking kunnen worden genomen voor de verbetering van het gebruiksgemak.
Naam Geldigheidsduur Doel Onderneming
__utma 2 jaar Analyse Google Analytics
__utmb 30 minuten Analyse Google Analytics
__utmc Sessie Analyse Google Analytics
__utmz 6 maanden Analyse Google Analytics
visitor_id 10 years Analysis Pardot
pi_opt_in 10 years Analysis Pardot
ist Sessie Onbepaald Onbepaald

Publicitaire cookies: Deze cookies worden ingevoegd met het oog op een verbeterde weergave van advertenties tijdens uw bezoek.