Tyskt läkemedelsföretag tänker globalt med BCD Travel

Det globala läkemedelsföretaget Grünenthal omorganiserade sitt resehanteringsprogram under ledning av upphandlingschefen Victor Scarante, i samarbete med BCD Travel. I en tvådelad session med frågor och svar förklarar Victor hur Tysklandsbaserade Grünenthal sammanslår sina affärsresor världen över med BCDs hjälp. Den första delen av sessionen handlar om sammanslagningen och standardisering över landsgränser och om deras rese- och utgiftsportal. Del 2 tar upp optimering av hotell och flygbolag, TripSource och den kommande globala sammanslagningen.

Finastra sparar tid och pengar med dynamisk flygbolagssourcing

Finastras resechef Mauro Ruggiero har ett dynamiskt tillvägagångssätt för sina resenärers flygresor. Det brittiskbaserade teknikföretaget, en av BCD Travel och Advitos kunder, byter ut den traditionella prisförslagsprocessen för flyg mot en sourcingstrategi som omfattar Dynamic Program ManagementTM.

BCD Travels CEO John Snyder är en av affärsresebranschens mest inflytelserika ledare

Business Travel News utsåg BCD Travels VD och Chief Executive Officer John Snyder till en av de “25 Most Influential Executives” i affärsresebranschen i dag. Det här är andra gången John är med på listan. Resehanteringsföretagets marknadsplats SolutionSource® och omfattande förvärv låg till grund för Johns utnämning.

Hållbarhetsfrågor och resetrender förändrar affärsresandet från och med nästa år

I en ny onlinerapport, ”How to Travel Beyond 2020”, har BCD Travel tittat närmare på rådande hållbarhetsfrågor och resetrender samt tagit fram en framtidsutsikt för affärsresor 2020. BCD Travel delar i rapporten också med sig av tips och råd för vad företag kan göra redan idag för att resa mer hållbart och eftersträva klimatneutrala resor.

Mötesplanerare får Brexit-panik

Storbritanniens planerade utträde ur Europeiska unionen gör att mötesplanerare senarelägger bokningar och vidtar andra försiktighetsåtgärder.

Kvalitetshantering i affärsreseprogram försvåras av osäkra mätstandarder

Reseköpare jobbar ständigt med att försöka förbättra reseupplevelsen för företaget och de anställda. BCD Travel har i samarbete med ACTE (Association of Corporate Travel Executives) nyligen publicerat en undersökning, ”Quality Management in Business Travel 2.0”, som kartlägger reseköparnas utmaningar med att konsekvent mäta och utvärdera kvaliteten i affärsreseprogram.

Stay in the know,
even on the go

Never want to miss a thing? We'll get you the latest news, trends, insights and BCD news right in your inbox.

Name(Required)
Opt in consent(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.