Opkomende markt: Nigeria

De economie van Nigeria drijft op de aardoliereserves van het land. De overige sectoren groeien echter sneller dan de aardolie-industrie, die veel last heeft gehad van stakingen en een fluctuerende markt.

De economie in vogelvlucht

De economie van Nigeria drijft op de aardoliereserves van het land. De overige sectoren groeien echter sneller dan de aardolie-industrie, die veel last heeft gehad van stakingen en een fluctuerende markt.

Ondanks de stagnatie in de aardoliesector is ongeveer een kwart van de Nigeriaanse economie nog steeds afhankelijk van de olie-opbrengsten. Zo’n 95% van de winst in de buitenlandse handel en zo’n 80% van de overheidsinkomsten zijn op olie te herleiden. Daarnaast blijft de olie-industrie een belangrijke zakelijke reden om van en naar dit land te reizen.

Een kijkje in de zakelijke reisbranche

Zakenreizigers naar Nigeria moeten vooral letten op hun eigen veiligheid. Het is van essentieel belang om voor binnenlands transport per vliegtuig of per auto uitsluitend gebruik te maken van ervaren aanbieders. De infrastructuur van het land is ver beneden gemiddeld. Het boeken van reizen wordt bemoeilijkt doordat de meeste transacties worden afgehandeld in contanten en niet per creditcard.

Kansen

Nigerian oil workers• De groei van het bbp bedroeg 6,5% tegen het einde van 2012. De verwachting voor 2013 is dat de economie dit groeicijfer overtreft en dat de regering haar doelstelling van een inflatie onder de 10% zal weten te behalen.

• De overvloedige olie- en gasvoorraden trekken multinationals en internationale investeringen aan.
• Omdat Nigeria minder afhankelijk wil zijn van olie, vindt er een diversificatie van de economie plaats. De huidige economische groei is te danken aan de groot- en detailhandel, telecommunicatie, bouw, horeca en zakelijke dienstverlening.

Uitdagingen

• De economische groei heeft niet geleid tot minder armoede en evenmin tot het scheppen van voldoende banen. Ongeveer tweederde van de bevolking moet rondkomen van minder dan 1 dollar per dag. Het gemiddelde werkloosheidspercentage bedraagt ruim 20%. De werkloosheid onder jongeren van 15 tot 24 jaar bedraagt ruim 35%.
• De gebrekkige infrastructuur en het lage opleidingsniveau belemmeren zakelijke groei.
• Corruptie en misdaad zijn aan de orde van de dag en vormen een significant risico voor reizigers.
Wil je met jouw bedrijf uitbreiden naar het buitenland, en je reizigers veilig naar de juiste plaats brengen? Laat je dan door BCD Travel adviseren over zakelijke reizen naar Nigeria of andere nieuwe markten.

Stay in the know,
even on the go

Never want to miss a thing?

We'll get you the latest news, trends, insights and BCD news right in your inbox.