Adviton markkinakatsaus vuodelle 2018

Uudet matkailutrendit: Advito ennustaa vuodelle 2018 hotellihintojen nousuja ja lentohintojen vakiintumista.

Helsinki, 19. syyskuuta 2017 – Adviton vuoden 2018 matkailualan ennuste kertoo hotellien hintatason nousevan kansainvälisesti. Lentomatkojen määrä kasvaa ennusteen mukaan, mutta sillä ei näytä olevan suurta vaikutusta lentolippujen hintoihin paitsi niillä alueilla, joilla kysyntä on suurinta. Vuosittaisessa katsauksessa korostetaan yhä kasvavaa ongelmaa – edullisten hotellien saaminen on edelleen haasteellista. Ennuste myös painottaa matkustajien turvallisuusriskejä sekä uusia NDC-standardien aiheuttamia haasteita. Lisäksi se tarkastelee alalla toimivia niin sanottuja kolmansia osapuolia, joilla on mahdollisuus tarjota liikematkustajille etuja koneoppimisen kautta.

”Kansainvälinen liikematkustus on vuonna 2018 monin tavoin samankaltaista kuin vuonna 2017. Kysyntä kasvaa hitaasti mutta varmasti sekä lento- että hotellialalla”, kertoo Adviton varatoimitusjohtaja Bob Brindley. ”Koska hotellien kysyntä ylittää niiden tarjonnan, arvioidaan hintojen nousevan ensi vuoden aikana 2–4 % riippuen markkina-alueesta. Öljyn suhteellisen alhainen hinta merkitsee sitä, että lentoyhtiöt voivat lisätä lentoja kysynnän mukaan nostamatta kuitenkaan niiden hintoja. Yleensä markkinat suosivat ostajaa, sillä hallitsevien markkinoiden hinnankorotuksia tasapainottavat kilpailukykyisten markkinoiden alhaiset hinnat.” Brindley ja Adviton johtava konsultti Jason Kramer kertovat lisää näistä trendeistä ACTE webinaarissa, torstaina 21.9. kello 17.30.

Yksi muutos viime vuosiin on se, että pohjois-amerikkalaisten yritysten autonvuokraushinnat nousenevat jopa viidellä prosentilla vuonna 2018 toimitushaasteiden vuoksi. Näihin haasteisiin kuuluvat esimerkiksi autojen korkeammat hinnat, sekä jälleenmyyntimarkkinoiden laskusuhdanne. Vaikka tämä ei vaikuta matkailubudjetteihin yhtä paljon kuin lento- ja hotellikustannukset, on se kuitenkin merkittävä muutos viime vuoteen, jolloin kyseiset hinnat laskivat.

Haasteet hotellien saatavuudessa jatkuvat
Yksi yritysten Hankinta- ja Matkahallinto-osastojen suurimmista ongelmista on edelleen vuonna 2018 hotellihuoneiden saatavuus. Kun hotellit kehittyvät tuotonhallintatekniikoissa, liikematkustajien on entistä vaikeampaa löytää ja varata huoneita toivotuilla hinnoilla. Adviton tutkimuksen mukaan tällaisia hintoja ei ollut saatavilla 24 prosentissa tapauksista maailmanlaajuisella tasolla ja jopa 33 prosentista eurooppalaisissa hotelleissa.

”Tämä suuntaus voi vähentää neuvoteltujen hintojen arvoa”, sanoo Brindley. ”Haasteen ratkaisemiseksi suosittelemme, että asiakkaat seuraavat hintojen saatavuutta ja neuvottelevat niistä, kun mahdollista. Joissain tapauksissa asiakas saattaa harkita hotellin pudottamista pois matkustusohjelmastaan tai siirtymistä parempiin alennukseen säästäkseen kuluissa. Tämän ongelman tehokkaimmin taklaavat yritykset hallinnoivat tilannetta tarkastamalla hotellihintoja ja hotellien saatavuusastetta säännöllisesti sekä käyttämällä hotellihintojen varmuuspalveluja.”

NDC-standardien edistäminen nopeutuu
Vuodesta 2015 lähtien lentoyhtiöt ovat rohkaisseet liikematkatoimistoja ja heidän yhteisiä yritysasiakkaitaan käyttämään uusia suoria, IATA:n New Distribution Capability (NDC) -standardien mukaisia varauskanavia. Niiden avulla lentoyhtiöt voivat esitellä valmiita paketteja pelkkien hintaan perustuvien valintojen sijaan. Epäsuorien kanavien kautta tehtyjen varausten lisämaksut ovat enenevässä määrin muuttumassa vakiokäytännöksi.

”Vaikka vanhentuneiden teknologioiden kehittyminen on välttämätöntä, yritysten tulisi kuitenkin olla tietoisia järjestelmän taustalla piilevistä haasteista. Näihin haasteisiin kuuluvat muun muassa avoimien ja konsolidoitujen tietojen saatavuus tehokasta vertailua varten, velvollisuuksista huolehtiminen sekä matkustajan tukeminen”, Brindley varoittaa. ”Suurin vaara NDC-sopimuksiin sitoutumisessa on, että yritykset saattavat menettää pitkien neuvottelujen tuomaa valtaa. Nykyään valtiollisten digipalveluiden suurin vahvuus on sisältöjen yhdistäminen, joka mahdollistaa eri toimijoiden vertailun.”

Matkailuun liittyvät riskit ja turvallisuushuolet säilyvät
Geopolitiikka ja terrorismi ovat lisänneet uusia ulottuvuuksia matkustamiseen altistaen yhä useampia matkaajia riskeille. Tulevana vuonna kannattaa erityisesti seurata Yhdysvaltoja ja Venäjää, joiden väliset diplomaattiset suhteet ovat heikentyneet, sekä Korean niemimaalla lisääntyneitä jännitteitä. Matkustamisesta saattaa tulla myös vaikeampaa mikäli viisumi- ja maahanmuuttoasetukset muuttuvat ja turvallisuusviranomaiset kieltävät erilaisten elektronisten laitteiden käyttämisen lennoilla suojellakseen matkustajia mahdollisilta uhilta. Koska on mahdotonta ennustaa milloin tai minne terrorismi tai luonnonkatastrofit iskevät, yritysten matkanjärjestäjien on jatkossakin seurattava uutisia maailmalta, tutkittava matkustajien kanssa viestintää helpottavia teknisiä ratkaisuja ja koulutettava matkustajia toimimaan erilaisissa tilanteissa.

Koneoppiminen tuo mahdollisuuksia säästämiseen
Monet liikematkateollisuudessa toimivat niin sanotut kolmannet osapuolet käyttävät nykyään koneoppimista voidakseen tarjota matkustajille etuja. Tämä tuo lisäarvoa myös itse matkustajille ja heidän yritykselleen sen sijaan, että tieto hyödyttäisi vain tiedon alkuperäisiä kerääjäosapuolia, jotka haluavat lähinnä oppia lisää asiakkaistaan. Koneoppimisen avulla yritykset voivat säästää rahaa.  Lisäksi erilaisten applikaatioiden avulla voidaan vähentää matkustusstressiä, kun hinnoittelua pystytään ennakoida paremmin, lentojen mahdollisia myöhästymisiä voidaan ennustaa  sekä lentolippuja voidaan varata uudelleen niiden ostamisen jälkeen. Tällaiset edistysaskeleet antavat ohjakset takaisin matkustajille ja mahdollistavat  järkevämpien matkapäätösten tekemisen.

Lataa tästä Adviton alan ennuste vuodelle 2018

 


Etkö vielä ole BCD Travelin asiakas? Ole hyvä ja klikkaa tästä.