Luftkvalitet må inn i bedrifters risikovurdering

Oslo, 4. april 2019 – Bedrifter burde inkludere luftkvalitet som et potensielt risikomoment innen krisehåndtering for bedriftens ansatte. BCD Travel har tatt initiativ til en rapport for å informere reiseansvarlige om hvilke farer luftforurensning kan ha for deres ansatte når de er på reise. Ønsket er at man inkluderer god luftkvalitet som viktig moment i bedriftens reiseprogram.

BCD Travel har sett på tall fra WHO som avslører at flere av verdens mest besøkte byer innen forretningsreiser har dårlig luftkvalitet. I følge rapporten, ser det ut som om kun Nord-Amerika og Oseania blir ansett som relativt trygge. Alle andre regioner har byer med en luftkvalitet som varierer fra moderat (Europa) til farlig (Asia) eller ekstremt farlig (Midtøsten).  Ser man nærmere på de nordiske hovedstedene, ligger Oslo, Stockholm og Helsinki godt innenfor WHO sine verdier, mens København ligger like over – men anses fortsatt som trygg å besøke.

Noen råd fra BCD Travel:

 • Når man reiser til potensielt farlige steder, bør den reisende:
  • Vurdere å kutte ned på oppholdet, eller bruke virtuelle møtealternativer som Skype.
  • Følg med på Air Quality Index (AQI) for å ta en vurdering i sanntid.
  • Begrens tiden utendørs, og bruk maske om nødvendig.
 • For å beskytte sine reisende, kan den reiseansvarlige:
  • Dele informasjon og støtteverktøy for å redusere eksponeringen til luftforurensing.
  • Sørge for at reisende kjenner til selskapets reisepolicy innen helse- og nødsituasjoner.
  • Del varslinger og tips før, under og etter reisen.
  • Samle data om hvor lenge den reisende er eksponert til forurenset luft, og del anbefalinger basert på dette

Direktør for BCD Travel i Norge, Bernt Roger Eliassen, sier: «Vi er svært opptatt av våre kunders sikkerhet når de er på reise. Luftkvalitet har ikke hatt fokus før de siste par årene og er nok noe mange arbeidsgivere ikke tenker mye på. Nå begynner forurensning å få mer fokus og spesielt dersom vedkommende har astma eller andre helseproblemer, bør man tenke seg om før man har lengre opphold på et sted med høy luftforurensning. For en dag eller to har kanskje dette ikke veldig stor betydning, men noen reiser medfører opphold over en uke eller mer. Da bør man kanskje vurdere å legge møtet til et sted som er mindre eksponert, eller bruke andre virtuelle løsninger som f.eks videokonferanser».

Noen viktige punkter fra rapporten:

 • Mange av verdens største byer har høyere verdier enn hva WHO anser som trygge nivåer innen luftforurensning. I enkelte tilfeller er de fem ganger høyere. Disse byene er ofte finanssentra med flere forretningsreisende hvert år.
 • Selv kort eksponering til høy luftforurensning kan føre til umiddelbare symptomer som irriterte øyne, nese og hals, hoste, brystsmerter og pustevansker. I følge WHO kan eksponering over lengre perioder føre til redusert lungekapasitet, astma, kronisk bronkitt og til og med hjerteinfarkt.
 • Været har stor påvirkning på forurensningsnivået, hvilket gjør det aktuelt å gi anbefalinger om man bør reise eller ikke til en spesifikk destinasjon. For eksempel kan enkelte byer i Asia ha svært dårlig luftkvalitet om vinteren.

BCD Travels rapport om luftkvalitet er koplet opp mot WHO sine data innen luftkvalitet med sine egne data, hvor de har kartlagt de 100 mest populære reisemål innen forretningsreiser.  Resultatene er urovekkende. Kun 10% av verdens befolkning puster «Ren luft». Hvilket betyr at det her stor sannsynlighet at forretningsreisende blir eksponert til forurenset luft på sine reiser.

Blant de ti mest besøkte byene i verden, har kun tre byer ren luft: San Francisco, New York og Philadelphia. Seks byer har moderat forurensning, hvor Berlin har høyest verdier. Shanghai, den eneste byen fra Asia, har ekstremt høy og helseskadelig forurensning.

Bedriften har et ansvar for den reisende. Med et økt fokus på den reisendes velvære og arbeidsgivers juridiske ansvar, anbefaler BCD Travel at selskapenes risikovurdering også inkluderer retningslinjer for luftkvalitet. Som støtte kan man bruke BCD Travels Air Quality report som gir:

 • En global oversikt over luftkvaliteten i 100 av de mest populære forretningsdestinasjonene over hele verden1, slik at reiseansvarlige raskt kan se om den reisende beveger seg inn i en risikosone.
 • En dyptgående oversikt over luftkvaliteten per region: Asia, Afrika, Midtøsten, Latin Amerika, Nord Amerika, Oseania og Europa
 • Tips og triks for reiseansvarlige og forretningsreisende for å redusere risiko for luftforurensning

Eliassen sier: «Man sender et kraftig signal som arbeidsgiver når man også implementerer luftkvaliteten på destinasjonen man skal reise til. Da viser man at man tar helsen til sine ansatte på alvor. En god reisepolicy trenger ikke bare å omfatte terrorangrep, uvær eller jordskjelv. Dersom luften dit man skal er helseskadelig, bør også dette i aller høyeste grad tas med,» avslutter han.

Les hele rapporten for detaljert informasjon om forretningsreiser, destinasjoner og ytterligere tips om hvordan man kan beskytte den reisende mot forurenset luft.

1Basert på BCD sine globale flight data fra 2018