Frykter forvirring rundt skatteregler for bonuspoeng på tjenestereiser

1. januar 2019 iverksettes nye skatteregler på opptjente bonuspoeng for flyreiser og hotellopphold når man er på tjenestereise. Opptjente bonuspoeng på tjenestereiser, som brukes privat, skal etter de nye reglene innrapporteres av arbeidsgiver. Hvordan dette skal håndheves, er det stor usikkerhet rundt.

Fra og med neste år har alle norske bedrifter innrapporteringsansvar for all privat bruk av bonuspoeng som er opptjent mens man har vært på forretningsreise. Dette gjelder ikke bare for flyselskapenes bonusprogram, men også for eksempel programmer som hotellkjedene har.
– Jeg tror flesteparten av norske bedrifter ikke har full kontroll på dette, hevder Bernt Roger Eliassen, Direktør for BCD Travel i Norge. – Når man er ute og reiser, er det den ansatte / reisende som har oversikten over bonuspoengene man tjener opp, dermed er det vanskelig for bedriften å ha fullstendig oversikt, med mindre den reisende selv rapporterer opptjente bonuspoeng til bedriften. Vi hjelper i dag mange av våre kunder med hvordan dette best kan gjøres for å komme i mål innen årsskiftet.

Reglene er at bonuspoeng man tjener på reiser og hotellopphold ikke er skattepliktige. Det er i det øyeblikket poengene løses inn i reiser eller hotellopphold i privat regi at skatteplikten oppstår.
– Det er her det blir vanskelig, forteller Eliassen. – Skatteplikten har alltid vært der, det er rapporteringsansvaret for arbeidsgiver som er det nye nå, og bedriftene har ikke oversikt over opptjente bonuspoeng. Det er det kun den reisende selv som har. Heller ikke vi som reisebyrå har innsyn i opptjente bonuspoeng, dermed arbeidsgiver helt avhengig av at den reisende selv rapporterer inn når de bruker poengene til reiser i privat regi.

Det er også mange som reiser både privat og i tjeneste på de samme bonuskortene, dermed blir forvirringen total. – Hvordan skal man kunne skille dette? Spør Eliassen. – Eneste løsningen slik jeg ser det, er at man fører et «skyggeregnskap» hvor man selv har oversikt over hvilke poeng man løser inn til privat bruk.

Vi regner ikke med staten krever innrapportering av småting som for eksempel bonuspoeng benyttet til kjøp av mat og drikke når man er ute og flyr, dette er neppe skattepliktig, sier Eliassen. – I tillegg kan også bonuspoeng benyttes til å kjøpe tilgang til fast-track og lounge-access, og dette er heller ikke noe som man regner med vil kreve innrapportering.

– Bedrifter må nå bestemme seg hvordan de skal stille seg til bonusprogrammer, for det haster, understreker Eliassen. Det finnes flere scenarioer. For eksempel:
• Forby all bruk av bonusprogram ved jobbreiser
• Tillate oppsparing av poeng, men forby uttak av billetter, overnatting etc.
• Lage et regelverk hvor oppsparte poeng kun skal benyttes på jobbreiser
• Tillate bruk av poeng privat ved innrapportering via arbeidsgiver

– Mange bedrifter foretrekker bonuskort da disse ofte gir fordeler som loungetilgang og fast-track for de som reiser mye. Dette gir jo den reisende en bedre og enklere hverdag og kan spare arbeidsgiver for en del utgifter som for eksempel til mat som jo kan inntas i loungen uten kostnad. Det som imidlertid er viktig er at bedrifter som har ansatte som reiser på vegne av bedriften tar tak i dette nå avslutter Eliassen.

BCD Travel Norge arrangerer nå kurs hvor de informerer sine kunder om hva slags regler som gjelder på dette området.

SLUTT