Förbättra lönsamheten på hotellbokningar

En granskning från BCD Travel visar att företag varje år förlorar hundratals miljoner dollar på grund av bristande rutiner för hotellbokningar. Den huvudsakliga anledningen är att företagen inte utnyttjar tillgängliga rabatter på hotellnätter.

En granskning av jämförelsetjänster för hotell som BCD Travels kunder använder sig av visar att stora och mellanstora företag betalar för mycket för sina hotellnätter. Sammanlagt uppgår summan till flera hundra miljoner dollar per år.

Travel Managers har anledning att se över sina hotellprogram för att i större utsträckning kunna ta del av erbjudanden och prisvariationer på en dynamisk hotellmarknad, säger Joakim Krumlinde, Sverigechef på BCD Travel. Företag som inte jämför priset på hotellnätter i tillräcklig utsträckning betalar i snitt 122 500 dollar för mycket för varje 5 miljoner dollar. Genom att rutinmässigt jämföra företagets förhandlade priser på hotellnätter med tillgängliga hotellrum, kan företag spara 225 000 dollar för varje 5 miljoner dollar de spenderar på hotellnätter.

Rapporten visar att på 50 000 hotellbokningar kan företag spara nästan 110 000 dollar vid användande av tjänster som övervakar prisändringar på hotellnätter, exempelvis BCDs Hotel Price Assurance, som nu finns tillgängligt på utvalda marknader.

En effektiv och smidig bokningsplattform med fullt mobilt stöd som innehåller både avtalade priser och marknadspriser bör vara en central del av varje hotellprogram, kompletterar Joakim Krumlinde. Vår uppfattning är det finns större fördelar med lojalitet till den utvalda bokningskanalen snarare än lojalitet till en portfölj av egenupphandlade avtalspriser. Vi rekommenderar också våra kunder att lägga större vikt vid valet av bokningskanaler, säger Joakim Krumlinde.

Med tanke på den tid, energi och pengar som läggs på att förhandla fram avtal och implementera bokningsplattformar, har företag inte råd med att betala ett överpris för hotellnätter. För att ta igen de investeringar som görs vid inköp av bokningsplattformar bör företag inte bara vara säkra på att deras förhandlade priser är korrekt implementerade i systemen, men även att de förhandlade priserna är tillgängliga vid själva bokningstillfället, säger David Mitchell, Senior Vice President på BCD Travel för supplier relations och global hotel strategy.

De främsta anledningarna till varför resenärer betalar för mycket för hotellrum:

  • De avtalade priserna finns inte i systemet. BCD fann att från 15 % till 30 % av företagens förhandlade priser för hotellnätter inte finns tillgängliga i systemen vid den första översynen.
  • Hotellen begränsar antalet hotellrum som är rabatterade. Genom att undersöka antalet tillgängliga hotellrum till rabatterat pris, upptäckte BCD att företagsrabatter inte är tillgängliga i 35 % av fallen.
  • Det finns ingen enskild tjänst som är bäst för bokningar av hotellnätter. Priset för samma hotellrum kan variera beroende på vilken tjänst som används vid bokning. Eftersom att BCD använder olika källor för att hitta hotellpriser, kan TMC i 40 % av fallen hitta lägre priser än de som företag avtalat.
  • Avancerad prissättning för hotellrum. Hotell har avancerade prissättningssystem och därför skiftar priserna ofta. BCD hittar i 15 % av fallen billigare priser än det som resenärer bokar.

För att optimera sina resekostnader måste företag hitta mer kraftfulla och innovativa tjänster än de som används idag. Företag kan spara stora summor pengar genom att boka via system som använder sig av fler källor än en att hitta de bästa hotellpriserna och som fortsätter att söka efter bättre priser även efter det att bokningen är gjord. I bästa fall bör man även jämföra sina förhandlade priser med de aktuella marknadspriserna, säger Mitchell.

Eftersom jämförelsetjänsternas förtroende bland resenärer är beroende av att resenärerna kan hitta det vad de letar efter, är det viktigt att säkerställa att de önskade hotellrummen med tillhörande priser finns tillgängliga vid bokning. Därför har BCD utökat antalet hotellrum och priserbjudanden till strax över 600 000 världen över. Kunder till BCD kan välja bland 12,6 miljoner olika erbjudanden: full-flex, begränsade, förbetalade, paket, grossist samt mobila priser.

Under de senaste fem åren har vi hjälpt våra kunder spara över 80 miljoner dollar i hotellrumskostnader genom att erbjuda vår lösning som analyserar priser i realtid och historiskt sett ger företag god inblick i sina rabattprogram. Men allt för få kunder utnyttjar analyserna för att spara pengar och bygga förtroende bland resenärerna. Möjligheterna finns här, det är nu dags för företagen att ta tillvara på dem, säger Mitchell.

Metod
BCDs analys granskade programmets effektivitet hos kunder som utnyttjat tre olika nivåer av hotellprisrevision:

  • Standard Rate Audits, vilket garanterar att de avtalade priserna finns i GDS.
  • Rate Availability Audits, som kontrollerar att de avtalade priserna finns tillgängliga vid bokningstillfället.

Hotel Price Assurance, vilket övervakar priser efter utförd bokning för att ta tillvara på prissänkningar fram till incheckning (Notera: Tjänsten finns tillgänglig i USA och lanseras nu i Storbritannine och Irland. Planerad lansering till övriga världen sker senare under året).