Business travel management by BCD Travel

Tutustu asiantuntijoihimme

Liikematkustuksen asiantuntijamme saatavilla mediahaastatteluihin, esiintymisiin ja tapahtumiin.

Ota yhteyttä

Liikematkustuksella suuri merkitys yrityksille

Liikematkustus kattaa noin neljänneksen kaikista matkustusmenoista. Liikematkustus on siis biljoonien arvoinen ala, joka muuttuu nopeasti. Se on segmentti, jota kannattaa pitää silmällä – ei pelkästään talouden kannalta. Liikematkustus yhdistää matkustuksen ja liike-elämän koko kirjon. Liikematkustuksella on keskeinen vaikutus esimerkiksi henkilöstöhallintoon, myyntiin, työnantajakuvaan, teknologiaan, IT-resursseihin, sääntöihin ja rahoitukseen.

BCD Travelilla on vahva asiantuntemus kaikista näistä aiheista. Tällä sivulla olevasta yleiskatsauksesta löydät aiheiden kaikki kansainväliset asiantuntijamme. Sinua lähinnä oleva paikallinen liikematkustuksen asiantuntija on Thomas Åden.

Liikematkustus kattaa noin 25 prosenttia vuosittaisesta matkailukulutuksesta.

Get to know our speakers

Thomas Åden

Vice President Nordics, BCD Travel

TA_200x200

Puhujan aiheet

 • Pohjoismaiden matkustusmarkkinat
 • Matkanhallinta
 • Liiketoimintastrategia
 • Muutoksenhallinta

Tietoa Thomas

Thomas Ådénilla on vastuu kaikista neljästä Pohjoismaasta. Hänen vahvuutenaan on muuttaa haasteet menestykseksi vahvalla ja itsevarmalla johtamisella sekä selkeällä läsnäolollaan. Thomasin mukaan intohimoinen ote toimii ajurina saavutuksille. Hän korostaa aina hyvän tiimityöskentelyn tärkeyttä asiakaskokemuksen sekä päätöksenteon prosessien ohella. Thomasilla on yli 20 vuoden kokemus talouden ja toiminnan johtamisen positioista monilta eri toimialoilta. Hänen vahvuuksiinsa kuuluu toimintojen kehittäminen, laajentaminen sekä niiden mukauttaminen uusille tai muuttuneille markkinoille. Thomasilla on kirkas visio siitä, kuinka vahvistaa BCD Travelin asemaa Pohjoismaisilla markkinoilla ja asemoida BCD Travel tulevaisuuden matkanhallintayritykseksi ─ kansainväliseksi yritykseksi, jolla on paikallisesti merkityksellinen tarjonta. Thomas asuu Tukholmassa, Ruotsissa. Hän liittyi vuonna 2009 Ticket Biziin, jonka BCD Travel osti vuonna 2016 ja brändäsi uudelleen vuonna 2017 BCD Traveliksi sekä BCD Meetings & Events -yhtiöksi.

April Bridgeman

Senior Vice President, BCD Travel Managing Director, Advito

April_Bridgeman-300x300

Puhujan aiheet

 • Vaatimustenhallinta
 • Uusi teknologia
 • Hotellistrategia
 • Tietojen kerääminen ja analytiikka
 • Markkinointi
 • Mobiiliteknologia
 • Palveluntarjoajaneuvottelut
 • Matkustuskonsultointi
 • Virtuaalinen yhteistyö

Tietoa April

April on pitkän linjan ammattilainen, joka suhtautuu matkustajakokemukseen intohimoisesti. Hänellä on selkeä visio matkustukseen liittyvistä tuotteista ja palveluista ja kuinka ne voi yhdistää tämän päivän liikkuvaan ja sosiaalisesti verkostoituneeseen elämäntyyliin. April tekee mielellään yhteistyötä asiakkaiden kanssa ainutlaatuisten vaatimusten, käyttäytymishallinnan strategioiden ja syväanalyysin yhdistämiseksi ja liikematkustusohjelmien nostamiseksi uudelle tasolle. Hän on BCD Travelin konsulttiyrityksen Adviton toimitusjohtaja. Hän johtaa myös BCD Travelin innovaatioihin ja uuteen teknologiaan keskittyvää tiimiä. April asuu Chicagossa, Yhdysvalloissa.

Watch an interview with April @ GBTA 2017

Christian Dahl

Senior Vice President,
People & Culture

Christian-Dahl_200x200

Puhujan aiheet

 • Työvoiman rekrytointi ja säilyttäminen
 • Työntekijöiden sitouttaminen
 • Strateginen johtajuus
 • Osaamisen mallinnus
 • Kehitys ja oppiminen
 • Yrityksen sisäinen business case -strategia/-suunnittelu

Tietoa Christian

Christian auttaa säilyttämään asiakkaat ja asiakastyytyväisyyden löytämällä parhaat työntekijät ja pitämällä nämä talossa. Hän johtaa koko yrityksen laajuisia talent management -hankkeita sekä kansainvälisiä henkilöstöhallintoryhmiä. Tässä roolissaan hän ohjaa yrityksen henkilöstöhallintoa, rekrytointia, osaamisen mallintamista, koulutusta ja oppimista, johdon koulutusta ja työntekijöiden kannustinohjelmia. Ennen BCD Travelia Christianilla oli yksityinen konsulttiyritys, joka oli erikoistunut johdon kouluttamiseen ja kehittämiseen. Hän aloitti uransa matkailualalla vuonna 1993 BCD Traveliin sulautuneessa DanTransport-yrityksessä operatiivisella osastolla sekä markkinoinnissa. Christian asuu Kööpenhaminassa Tanskassa.

Jeroen Hurkmans

Vice President EMEA/APAC, Advito

jeroen_hurkmans_200x200

Puhujan aiheet

 • Demand & Behavior Management (TEM ja TCM)
 • Dynaaminen ohjelmanhallinta
 • Käytännöt
 • Hankinta
 • Strategiset matkustusohjelmat
 • Matkustuksen riskienhallinta

Tietoa Jeroen

Jeroen Hurkmans on osa kansainvälisen Adviton johtoryhmää. Hän johtaa liiketoiminnan kehitystä EMEA- ja APAC-markkinoilla. Hän on erikoistunut asiakkaiden strategisten ohjelmien hallintaan. Jeroen johtaa konsulttiryhmää, jonka jäsenet tarjoavat matkahallintapalveluita, joihin kuuluu erilaisia palveluja lentojen ja hotellien sopimuksia koskevasta konsultoinnista matkustusohjelman edistykselliseen hallintaan.

Jeroen on kokenut matkailualan konsultti, joka on kysytty puhuja tapahtumissa ja mediassa. Hän on aikaisemmin auttanut luomaan Worldtravelin Euroopan konsulttitoiminnan. Hän on lisäksi tehnyt konsultointia Nolanille, Norton & Co. -yritykselle ja Hay Groupille. Hän työskentelee Adviton Euroopan päätoimistossa Utrechtissä Alankomaissa.

Kathy Bedell

Senior Vice President at BCD Travel

Kathy_Bedell_200x200

Puhujan aiheet

 • Vapaa-ajan matkustus
 • Palveluntarjoajaneuvottelut
 • Matkahallinta
 • Matkustuksen riskienhallinta
 • Naisjohtajuus

Tietoa Kathy

Kathy on entinen matkatoimiston omistaja, joka luotsasi Yhdysvaltain Ohiossa sijainneen yrityksensä kolmen miljoonan dollarin vuosittaisesta liikevaihdosta 300 miljoonan vuosittaiseen liikevaihtoon. Kathyn liiketoiminnan tavoitteiden ja yrityskulttuurien tuntemus auttaa löytämään ratkaisuja kaikenlaisiin haasteisiin, jotka liittyvät toimivien lento-, hotelli-, maakuljetus- ja kokousohjelmien rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Kathy otti ensimmäisten joukossa käyttöön modernit kokoustekniikat ja paikan päällä tarjottavien matkapalvelujen konseptin. Kathy pitää mielellään esitelmiä alan suurissa tapahtumissa ja on esiintynyt useissa matkailuaiheisissa ohjelmissa The Weather Channel TV:ssä. Hän asuu Atlantassa Yhdysvalloissa.

Mario Kriebel

Vice President, Commercial Payment Solutions – Global at BCD Travel

mario_kriebel_200x200

Puhujan aiheet

 • Kaupalliset kortit
 • Conferma
 • Yrityskortit
 • Maksut ja kulut
 • Virtuaalimaksaminen
 • Virtuaalimaksamisen automaatio

Tietoa Mario

Mario Kriebel on BCD Travelin korttiohjelman Vice President. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat kaikki kansainväliset ohjelmat, joihin liittyy yritysluottokorttielementti. Tähän kuuluu yrityksen sopimusten kehittämisen ja suhteiden hallinnan, suunnittelun, tukemisen ja toiminnan johtaminen. Mario tukee myös BCD Travelin konsulttiyksikköä Advitoa ja antaa neuvontaa asiakkaille, jotka tarvitsevat luottokorttiohjelmiin liittyviä konsulttipalveluja. Hän aloitti työskentelyn Saksassa BCD Traveliin sittemmin sulautuneen TQ3 Travel Solutions -yrityksen kaupallisella luottokorttiosastolla vuonna 2001. Hän on luonut vahvoja suhteita useisiin korttipalveluiden tarjoajiin ja luottokorttiyhtiöihin. Mario asuu Saksassa.

Mark O’Brien

Vice President, Global Business Development at BCD Travel

Mark-OBrien_200x200

Puhujan aiheet

 • Yrityksen sisäinen business case -strategia/-suunnittelu
 • Vaatimusten hallinta
 • Matkustuksen integrointi
 • Maksut ja kulut
 • Ohjelman strateginen suunnittelu ja toteutus
 • Matkustussuunnittelun kokonaiskustannukset ja toteutus

Tietoa Mark

BCD Travelin kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen johtajana Mark ohjaa BCD:n lähestymistapaa markkinoihin nähden alan tuntemuksen, integroidun kansainvälisen suunnittelun, strategian ja analyysin, kaupallistamisen ja strategisen mallintamisen kautta. Mark on työskennellyt kansainvälisellä liikematkustusalalla 28 vuotta Euroopan, Lähi-Idän, Afrikan, Aasian-Tyynenmeren ja Pohjois-Amerikan markkinoilla. Hän on tarjonnut strategista tukea finanssipalvelu-, teknologia-, farmasia-, terveydenhuolto-, tuotantoteollisuus-, öljy- ja kaasu-, energia-, media- ja viihdealojen johtaville kansainvälisille ja alueellisille yrityksille ja muille suurille alakohtaisille palveluntarjoajille. Mark asuu Isossa-Britanniassa.

Mike Eggleton

Senior Manager,
Analytics and Research

Mike-Eggleton

Puhujan aiheet

 • Lentoyhtiöt
 • Kilpailuanalyysi
 • Talous
 • Ennustaminen
 • Toimialaennusteet
 • Markkina-analyysi
 • Markkinanäkemykset
 • Verkostosuunnittelu

Tietoa Mike

Mike on ollut osa tutkimus- ja tietotiimiä vuodesta 2013 lähtien. Hän siirtyi BCD Travelille tehtyään uraa British Airwaysilla, joten hän toi mukanaan runsaasti kokemusta liiketoimintastrategiasta, verkostosuunnittelusta, kilpailija- ja markkina-analyysistä, taloudesta ja ennustamisesta. BCD:llä hänen vastuullaan on tuottaa ennusteita alasta sekä tarjota näkemyksiään ja ajatusjohtajuutta liikematkustamiseen liittyvistä trendeistä ja teemoista. Mikella on maantieteen Bachelor of Arts -tutkinto Southamptonin yliopistosta. Hän asuu Iso-Britannian Rickmansworthissa.

Miriam Moscovici

Director, Emerging Technologies at BCD Travel

Miriam_Moscovici_200x200

Puhujan aiheet

 • Hotelliohjelmateknologia
 • Matkailualan start-up-yritykset
 • Matkustusteknologia

Tietoa Miriam

Miriam Moscovici on liikematkustuksen tuote- ja palvelukehityksen johtava asiantuntija. BCD Travelin uuden teknologian johtajana Miriam kehittää käytännöllisiä ja hyödyllisiä liikematkustusratkaisuja, jotka kattavat lähes 21 miljardin vuosittaiset matkustuskulut ja jotka parantavat asiakkaiden matkahallintaa ja matkustuskokemusta. Hänellä on ollut keskeinen rooli menestyneiden kuluttajamatkustusratkaisujen tuomisessa liikematkustukseen, erityisesti niiden ratkaisujen osalta, jotka parantavat viestintää ja yhteistyötä. Miriam asuu Denverissä Yhdysvalloissa.

Natalia Tretyakevich

Senior Manager,
Research and Intelligence

Natalia-Tretyakevich

Puhujan aiheet

 • Liikematkustamisen trendit
 • Liikematkustamisen sidosryhmät
 • Uudet teknologiat
 • Matkustajien hyvinvointi

Tietoa Natalia

Natalia kuuluu BCD Travelin tutkimus- ja tietotiimiin. Hän työskentelee monissa innovatiivisissa tutkimushankkeissa, joissa pureudutaan tuotesuunnitteluun, yritysstrategiaan ja toimialan ajatusjohtajuuteen. Tutkimuksissa tarkastellaan laajasti tämänhetkisiä liikematkustamisen trendejä ja aiheita. Natalialla on pitkä akateeminen kokemus: hän on väitellyt filosofian tohtoriksi taloustieteestä sveitsiläisestä Luganon yliopistosta, jossa hän on tällä hetkellä liikematkustamisen vieraileva luennoitsija. Natalia on saanut ACTE:n 3 under 33 -palkinnon, joka annetaan nuorille innovoijille liikematkustamisen alalla. Hän asuu Madridissa, Espanjassa.

Olivier Benoit

Senior Director, Advito

Olivier-Benoit_200x200

Puhujan aiheet

 • Lentomatkustuksen hallinta
 • Hankinta
 • Palveluntarjoajaneuvottelut
 • Käytäntöjen hallinta
 • Matkustajien kysyntä ja käyttäytyminen

Tietoa Olivier

Adviton johtajana Olivier on vastuussa kansainvälisten lentokäytäntöjen suuntaviivoista yhdessä konsulttiyrityksen johdon kanssa. Hän kehittää ja toteuttaa yritysten lentomatkustuksen hallintaa hankinnan lisäksi edistyksellisten metodien ja uusimpien pilvipohjaisten teknisten työkalujen avulla. Olivier auttaa asiakkaita palveluntuottajaneuvotteluissa, arvioi sopimusten ja kategorian tehokkuutta ja käyttää kehittyneitä analyysityökaluja parannusehdotusten löytämiseen käytäntöjen hallinnan, matkustajien käyttäytymisen ja kysynnän kautta. Olivier asuu Ranskassa.

Torsten Kriedt

Senior Vice President, Mid-market Solutions EMEA

Torsten-Kriedt_200x200

Puhujan aiheet

 • Analytiikka
 • Liikematkustuksen trendit
 • Suhdanne-ennusteet
 • Innovaatiot
 • Mobiiliteknologia
 • Strateginen suunnittelu
 • Matkustusohjelmien suunnittelu
 • Matkustuksen riskienhallinta
 • Matkustusteknologia

Tietoa Torsten

Torsten johtaa BCD Travelin kansainvälistä tuotekehitystä ja asiantuntemusta, joka auttaa asiakkaita hallitsemaan matkustusohjelmiaan paremmin. Hänen tiiminsä luomia tuotteita ovat muun muassa johtava tiedon keräämiseen ja analytiikkaan keskittynyt ratkaisu ohjelmavastaaville, palkittu mobiilialusta matkustajia varten, ainutlaatuinen hotellien osto- ja varausalusta, integroitu riskinhallinta- ja turvaratkaisu sekä useat maksujen ja kulujen integrointiin keskittyvät ratkaisut. Torstenin tutkimus- ja tiedonkeräystiimi on tunnettu vaikutusvaltaisista julkaisuistaan ja trendianalyyseistaan.

Torsten tekee mielellään yhteistyötä asiakkaiden, innovatiivisten toimijoiden ja akateemisten tutkijoiden kanssa luodakseen konkreettisia tuloksia ja suuntaviivoja kestävällä pohjalla oleville ohjelmille. Torsten on GBTA-säätiön Euroopan jaoston neuvoa-antavan toimikunnan jäsen. GBTA on maailman johtava liikematkustus- ja kokousorganisaatio. Torsten asuu Isossa-Britanniassa.

Will Pinnell

Vice President,
Digital & Product Strategy

Will_Pinnell_200x200

Puhujan aiheet

 • Digitaaliteknologia
 • Hotellivaraukset
 • Mobiiliteknologia
 • Itsevaraustyökalut
 • Matkailusovellukset
 • Matkustuksen jakelukanavat

Tietoa Will

Will on BCD Travelin Vice President, Digital & Product Strategy. Hän pyrkii kehittämään matkustajien liikematkustusta helposti lähestyttävien, intuitiivisten ja hyödyllisten tuotteiden ja palveluiden avulla. Will on itse liikematkustaja ja pohtii usein yksityiskohtia, joilla on vaikutusta matkan laatuun: matkustajaprofiileja, itsevaraustyökaluja, viestintäkanavia, hinnoittelun luotettavuutta, palveluita häiriötilanteissa ja mobiilisovelluksia – erityisesti BCD Travelin luomaa TripSource-sovellusta. Hänen työhönsä kuuluu paneutuminen kuluttajien sovelluksiin ja työkaluihin paremman liikematkustuksen hyväksi.

Will oli mukana perustamassa Handangoa ja ohjasi 10 vuoden ajan maailman johtavan itsenäisen älypuhelinsovellusten julkaisijan liiketoiminnan kehittämistä, verkkokauppaa ja tuotekehitystä. Hän on aiemmin työskennellyt Sabre Holdings -yrityksen mobiilistrategian ja matkustusratkaisujen johtajana. Will on ollut Association of Corporate Travel Executives -yhdistyksen koulutusvastaava. Tällä hetkellä hän on GBTA Ladders -ohjelman johtamistyöryhmässä. Will asuu Dallasissa Yhdysvalloissa.

Ota yhteyttä