Viisumihakemukset ja -palvelut

BCD Travelin yhteistyökumppani Comet Consular Services voi auttaa viisumihakemuksen hankinnassa mihin ikinä matkustatkin.

Jos et ole meidän asiakkaamme, voit käydä yhteistyökumppanimme nettisivuilla.

Kaikki käytännön asiat hoidetaan suoraan Cometin kanssa, mikä tarkoittaa, että kaikki asiakkaan ja Cometin välinen yhteys tapahtuu suoraan, ilman meitä.

Laskutuksen voi hoitaa kahdella eri tavalla:

  • Comet lähettää laskun suoraan asiakkaalle/yritykselle
  • BCD Travelin kautta: Palvelumaksu 15,00 € veloitetaan Cometin palvelun laskutuksesta.

Tietoa palvelusta, esitteet sekä hakemuslomakkeet löytyvät täältä:

Jos laskutus halutaan BCD Travelin kautta, laskutus tapahtuu asiakkaan/yrityksen normaalin käytännön mukaan (matkatili, luottokortti). BCD Travel ei ota kantaa viisumilaskutuksen summaan, sillä BCD Travel ei ole tietoinen asiakkaan ja Cometin välisistä sopimuksista.

Kaikki kysymykset laskutusta koskien tulee osoittaa Cometille. BCD Travel ei ole vastuussa mistään oikeudellisista seuraamuksista, vaan voi ainoastaan tehdä ”läpilaskutuksen” asiakkaan matkatilille tai luottokortille Cometin lähettämän laskun mukaan. Palvelumaksu tästä palvelusta on 15€/laskutus.