Yhteiskuntavastuu/CSR -linjaukset & Code of Conduct
BCD Travelin Corporate Social Responsibility -linjaukset on tarkoitettu globaalin yrityksen toiminnalle

Toimintamallimme perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien Compacts 10 periaatteisiin.

BCD Travelin CSR -linjaukset keskittyvät neljään pääkategoriaan: eettiset liiketoimintamallit, ihmiset, ympäristö ja salassapitovelvollisuus/tietourva. Paikalliset CSR -linjaukset ovat olleet toiminnassa jo vuosia. CSR -linjauksemme kuvastavat BCD Groupin sitoutumista jättää elinvoimainen perintö tuleville sukupolville.

Eettiset liiketoimintamallit

BCD Travel noudattaa aina paikallisia eettisiä lakeja ja säädöksiä.

Ihmiset

BCD Travel tarjoaa ilman syrjintää olevan työpaikan, jossa kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus kehittyä ansioidensa ja kykyjensä mukaan.

Ympäristö

BCD Travel huolehtii ympäristöstä sekä työntekijöidensä terveydestä ja turvallisuudesta. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja käyttää resursseja tehokkaammin – vähentääksemme jätteiden ja pakokaasujen ympäristövaikutuksia.

Salassapitovelvollisuus/tietoturva

BCD Travel luo turvallisen toimintaympäristön suojellakseen sekä työntekijöiden että asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja.

Lue lisää BCD Travelin CSR-linjauksista täältä (englanniksi)