BCD Travel julkaisee 2019 Industry Forecast -raporttinsa liikematkustuksen maailmanlaajuisista trendeistä

Hotellihinnat nousevat maailmanlaajuisesti 1-3 %, lentojen hinnat puolestaan kallistuvat 1-2 % useimmilla markkina-alueilla.

Vuonna 2019 hotellien hinnat tulevat nousemaan  1-3 % maailmanlaajuisesti ja lentojen hinnat puolestaan 1-2 % suurimmassa osassa maailmaa, kertoo liikematkustuksen hallintapalveluita tarjoava BCD Travel tuoreessa 2019 Industry Forecast -raportissaan. Hotellihintojen kallistuminen on pitkälti seurausta siitä, että kysyntä ylittää lievästi tarjonnan useimmilla markkina-alueilla. Lentojen hintojen odotetaan pysyvän tasaisena Afrikassa, laskevan 2 % Latinalaisessa Amerikassa ja nousevan 1-2 % kaikilla muilla markkina-alueilla.

Polttoaineen hinta ja politiikka Euroopan lentoliikenteen muuttujina
Sekä alueellisten että mannertenvälisten lentohintojen odotetaan nousevan maailmanlaajuisesti yhdellä prosentilla vuonna 2019. Tämä nousu koskee sekä business- että economy-luokan lippuja. Alueellisesti lentojen keskihintojen muutos vaihtelee 2 % laskusta 3 % nousuun. Eniten hintojen odotetaan laskevan economy-luokan lipuissa Latinalaisessa Amerikassa; suurimpia hinnankorotuksia puolestaan odotetaan business-luokan lentoihin lounaisen Tyynenmeren alueella.

Euroopassa vahvana jatkuva lentojen kysyntä ja nouseva polttoaineen hinta saavat lentoyhtiöitä korottamaan hintojaan. Euroopan sisäisillä reiteillä hintoihin ennustetaan 2 % nousua; mannertenvälisessä liikenteessä eurooppalaiset matkustajat voivat puolestaan varautua 1 % korotuksiin.

Lentojen kysyntään vaikuttaa vahvasti Euroopan taloustilanne. Mahdollisia uhkakuvia eritoten liikematkustuksen kysynnälle vuodelle 2019 ovat muun muassa ns. kova Brexit sekä potentiaaliset haasteet EU:n ja Yhdysvaltain kauppasuhteissa.

Politiikka heijastuu vahvasti lentoliikenteeseen myös paikallisesti. Venäjän sisäiset lentomarkkinat kukoistavat ja lentoliikenne kasvoi 6,9 % vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana verrattuna vuodentakaisiin lukuihin. Kansainvälisillä lennoilla tilanne on tyystin toinen: Venäjän ja Lännen viileät välit ovat johtaneet 10 % laskuun Venäjälle kohdistuvan liikematkustuksen varauksissa. Itänaapuriimme suuntautuvien lentojen hinnat voivatkin laskea vuonna 2019.

Hotelliyöt kallistuvat 1-3 % maailmalla, Eurooppa seuraa samaa trendiä
Hotelliöiden hinnoissa odotetaan maailmanlaajuisesti 1-3 % nousua. Alueelliset erot ovat tässä kohtaa pieniä ja suurempaa vaihtelua voidaankin nähdä yksittäisten maiden tasolla: esimerkiksi Intiassa hintojen ennustetaan nousevan 6-8 %. Hinnat laskevat todennäköisimmin Afrikan markkinoilla, eritoten Etiopiassa ja Marokossa.

Hintojen nousun myötä yritykset, joilla on suuret liikematkustusbudjetit, ovat kiinnostuneita lentoyhtiöiden ja hotellien dynaamisen hinnoittelun kehittämisestä ja jatkamisesta. Tämä johtaa yleensä siihen, että halvimpia hintoja on vaikea seurata ja paikallistaa, ellei apuna ole esimerkiksi liikematkatoimistoa , joka voi toteuttaa tätä yritysten puolesta. Me pystymme helposti löytämään mahdolliset ongelmat ja auttamaan yrityksiä sisäisessä matkojen suunnittelussa (esimerkiksi ennakkovarauksissa). Vaihtoehtoisesti voimme myös käyttää apunamme tilastoja, joiden myötä yritykset voivat neuvotella paremmat sopimukset lentoyhtiöiden, hotellien tai autovuokraamojen kanssa,” kertoo Thomas Friis Rasmussen, BCD Travelin Pohjoismaiden johtaja, Client Management.

Yhdysvalloissa hotellien käyttöaste on edellisvuotta korkeampi erityisesti suurkaupungeissa, kiitos maan vahvan taloustilanteen. Osassa kohteita matkustajien voi olla jopa haastavaa löytää majoitusta. Euroopassa hotelliyöpymisten odotetaan kallistuvan 1-3 %, mutta paikoitellen hinnat voivat nousta enemmänkin: esimerkiksi Unkariin ennustetaan 4-6 % nousua, Irlantiin ja Portugaliin puolestaan 3-5 % kalliimpia yöpymisiä.

Hotellihinnat pysyvät Euroopan-kohteista edelleen korkeimpina Lontoossa ja Pariisissa. Näissä kaupungeissa myös nähdään merkkejä vaihtoehtoisen majoituksen kasvavasta suosiosta liikematkustuksessa: Lontoo ja Pariisi ovat suosituimpia kohteita Airbnb for Work -palvelussa, joka tarjoaa kotimajoitusta liikematkustajille ja johon on liittynyt työntekijöitä jo 700 000 yrityksestä ympäri maailmaa.

BCD Travel 2019 Industry Forecast on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteessa www.bcdtravel.fi.

LOPPU