Personlig rejseprofil
Den personlige rejseprofil
er det grundlæggende
for enhver reservation

Opdatering og vedligeholdelse af en eksisterende profil, sker – af sikkerhedsmæssige grunde – direkte i den personlige profil i profilsystemet TS:PM.

Det er profilindehaverens eget ansvar at opdatere profilen med yderligere oplysninger (pasoplysninger, kreditkortnummer, bonus kortnumre osv.) samt efterfølgende af holde profilen opdateret.