CSR principper & Code of Conduct

BCD Travel’s Corporate Social Responsibility principper er et global adfærdskodeks for en global virksomhed.

Vi erkender og tilslutter os virksomhedsmetoder, som er etisk, socialt og miljømæssigt ansvarlige, og som støtter United Nations Global Compacts 10 principper.

Vores adfærdskodeks (Code of Conduct) indeholder de standarder som vi – som en kollektiv organisation og hver enkelt medarbejder – handler efter. Dette kodeks giver en etisk og juridisk ramme for vores dag-til-dag aktiviteter, og giver vejledning til håndtering af udfordrende situationer. Hent vores Code of Conduct her.

Læs vores COP 2015 BCD Travel (UN Gloal Compact rapport), som giver et overblik over vores vidtrækkende resultater inden for etisk forretningsførelse, mennesker, samfundet, miljøet og databeskyttelse & privacy.

Og vi er bestemt ikke nybegyndere indenfor CSR området. I de lande hvor vi opererer har lokale CSR initiativer eksisteret i flere år. Vores principper ser ind i fremtiden og reflekterer vores ejers, BCD Groups, forpligtelse til at “efterlade en arv” til “næste næste” generationen.

BCD Travels CSR principper fokuserer på følgende hovedområder:

  • Etisk forretningsførelse – BCD Travel følger de love og bestemmelser, der findes i de lande, hvor virksomheden opererer, og udfører forretning på en etisk måde.
  • Mennesker – BCD Travel tilbyder en arbejdsplads uden diskrimination, hvor alle medarbejdere kan udnytte deres potentiale baseret på fortjeneste og evne. Virksomheden ønsker at være en agent for positive ændringer i samfundet.
  • Samfundet – Vi forpligter os til at være agent for positiv forandring i vores lokalsamfund. Vi opfordrer vores medarbejdere til at støtte deres lokalsamfund gennem social investering, forretningsforbindelser og deltagelse i velgørende arrangementer.
  • Miljøet – BCD Travel arbejder for at beskytte miljøet og sine medarbejderes helbred og sikkerhed. Virksomheden søger løbende efter måder, hvorpå ressourcer kan bruges mere effektivt til at reducere den miljømæssige belastning i forbindelse med generering af affald og udslip i luften, vandet eller på land.
  • Databeskyttelse & Privacy – BCD Travel ønsker at sikre brugerens privatliv i forbindelse med vores service og brug af vores produkter. Vi stræber efter at levere et sikkert erhvervsklima for at beskytte vores medarbejdere og vores kunders private informationer.

Læs meget mere om vores CSR principper og sociale profil her (på engelsk)

Partnerskab med L’Ecole de Choix (School of Choice)

Læs mere om vores projekt i Haiti her