Biljettpriserna för interkontinentala flygresor faller eller är oförändrade i de flesta regioner, eftersom läget för världsekonomin är stabilt, och oljepriserna antas stanna på USD 50 per fat enligt uppdateringen av Advito 2017 Industry Forecast

Advitos första uppdatering av sin årliga prognos för viktiga ekonomiska trender som påverkar affärsresebranschen visar att företag i Nordamerika, Afrika och Asien kan förvänta sig att betala något mindre för interkontinentala flygresor i business class under 2017 än vad som förutspåddes för bara tre månader sedan i Advito 2017 Industry Forecast. Prognoser för regionala resor i business class har även gått ned i Asien och Mellanöstern.

Prognosen visar stigande hotellpriser i flera europeiska länder, medan en högre prisprognos för Nya Zeeland lyfte siffran i det sydvästra Stillahavsområdet. Konjunkturen för priserna i Asien och Latinamerika sjönk efter att prognoserna för de här regionernas viktigaste marknader nedvärderats.
Utöver förväntade priser identifierar Advito i sin senaste uppdatering två trender som troligen kommer att fånga intresset inom affärsresor och av upphandlingsansvariga:
  •  Användning av id-hantering och bättre personlig anpassning ger en möjlighet till en skräddarsydd och förbättrad reseupplevelse för kunden.
  • En fortsatt förbättring av sammankopplade lösningar mellan resor, reseutlägg och -ersättning.
Andra saker att notera i Advitos december-uppdatering av 2017 Industry Forecast är:
  • Läget för världsekonomin är fortsatt stabilt och tillväxten förväntas gradvis öka under 2017.
  • Utvecklade ekonomier kommer att bidra mindre till den globala tillväxten än man tidigare trott på grund av de osäkerheter som uppkommit genom det amerikanska presidentvalet och Brexit-beslutet.
  • Oljepriserna antas stanna på USD 50 per fat i enlighet med den ursprungliga prognosen.
I december-uppdateringen undersöks återigen de bakomliggande marknadsdrivkrafterna i Advito 2017 Industry Forecast, som släpptes i september 2016. Advito publicerar sin årliga branschprognos för att ge rese- och upphandlingsansvariga förväntade prisrörelser som de kan använda för att jämföra med nyckeltal och vid förberedelser inför leverantörsförhandlingar samt budgetering. Prognosrapporten handlar om tillgång, efterfrågan och pristrender för flyg, hotell, marktransporter och möten för alla större regioner i världen. Den ursprungliga prognoseninnehöll specialartiklar om artificiell intelligens inom resebranschen, alternativa boenden, direktbokning av hotell med mera. Advito 2017 Industry Forecast finns tillgänglig på www.advito.com.