BCD Travel investerer i Kina og Hong Kong

Selskapet får majoritetseierskap i det kinesiske markedet.

BCD Travel har skrevet under en avtale om å overta majoritetseierskap i sitt Kina og Hong Kong joint venture. Avtalen gir BCD Travel aksjemajoriteten i et nytt Greater China marked, en av verdens raskest voksende økonomiske regioner. Avtalen inkluderer BCD Travel China og BCD Travel Hong Kong.

“Denne investeringen er resultat av forsiktig og langsiktig planlegging” sier Greg O’Neil, BCD Travel’s president of Asia Pacific. “Som den største stakeholder i vårt Greater China venture ser vi – sammen med vår betrodde partner MF Jebsen – frem til å forbedre våre produkter og serviceytelser i dette viktige markedet.”

Nye BCD Travel Greater China vil ha over 470 ansatte, operere fra tre kontorer i Kina og ett i Hong Kong. Med en befolkning på 1.4 milliarder mennesker og en gjennomsnittlig BNP vekst på 6.8% per år, representerer Greater China store muligheter for vekst for selskapet i Asia-Pacific regionen.

“Vårt majoritetseierskap i Greater China gjenspeiler vår aggressive oppkjøpstrategi,” sier John Snyder, president and CEO of BCD Travel. “Vi vokser i markeder hvor etterspørselen etter forretningsreiser er økende og hvor våre kunder ønsker vår tilstedeværelse. Greater China åpner opp nye forretningsmuligheter for oss i ett av verdens største markeder.»