BCD Travel-ansatte viser sitt engasjement for selskapets visjon om å forbedre verden med et løfte om 750 000 amerikanske dollar til en skole i Haiti

BCD Travel Foundation, den veldedige delen av BCD Travel, skal i løpet av de neste fem årene gi 750 000 dollar til driftsutgifter for å bidra til finansieringen av L’Ecole de Choix – The School of Choice – en privat, ideell barneskole i Mirebalais, Haiti. Midlene skal samles inn på medarbeidernes initiativ med samsvarende gavebeløp fra BCD Travel og selskapets private eier.

I tillegg til de økonomiske bidragene skal BCD Travel Foundation organisere og finansiere turer til L’Ecole de Choix hvor BCD Travel-medarbeidere kan yte frivillig innsats på skolen. BCD Travel Foundation skal også bidra til å fremme andre innsamlingstiltak for spesifikke prosjekter på skolen, som utbedringer av lekeplass og forbedret helsestell.

«Støtten vår til Choix passer naturlig inn for selskapet vårt fordi det er i tråd med organisasjonens kjerneverdier. Vi oppmuntrer til og gjør det mulig for medarbeiderne våre å påvirke livene til kundene og lokalsamfunnene våre positivt», sa Leslie West, senior visepresident for BCD Travel og formann i styret til BCD Travel Foundation. «Stiftelsen vår prøver å finne måter å utnytte dette engasjementet for å hjelpe andre på utover det å betjene kundene våre, til å forbedre livene til folk verden over, med særlig vekt på å hjelpe barn.»

Kathy Jackson, administrativ visepresident for Global Client Management og ansvarlig for Corporate Social Responsibility tilføyde: «Satsingen vår på sosial ansvarlighet ligger i visjonserklæringen vår – vi fremmer positive samfunnsmessige innvirkninger ved å forbedre lokalsamfunn verden over. Kort sagt går satsningen vår ganske enkelt ut på å gjøre gode gjerninger i alt vi foretar oss.»

Choix ble åpnet i oktober 2011 og utdanner nå 180 barn fra første til sjette klassetrinn. Den filantropiske delen av Zynga, spillselskapet bak Farmville og Words With Friends, skjøt inn igangsettingskapital for skolens opprinnelige fysiske infrastruktur. Choix sin drift støttes nå i sin helhet gjennom individuelle bidrag og filantropiske partnerskap som med BCDTF.

Move_HaitiSchoolStudentsimage630x360_July2016[1]Choix sin misjon er å utvikle fremtidige haitiske ledere ved å gjøre elevene i stand til å forme sin egen fremtid, styrke lokalsamfunnene sine, fatte egne valg og til syvende og sist endre verden. Med satsning på likestilling mellom kjønnene og inkludering, fokuserer skolens pensum på ledelsesutvikling og kommunikasjonsferdigheter for barn som lever i den ytterste fattigdom i Haiti.

I Haiti, som er det fattigste landet på den vestlige halvkule, har omtrent 53 % av befolkningen lese- og skriveferdigheter og kun halvparten av ungene i skolealder går på skole. Færre enn 30 prosent av haitiske barn fullfører sjette klasse. 2010-jordskjelvet i Haiti ødela nesten 50 % av nasjonens skoler og ruinerte de tre ledende universitetene i Port-au-Prince.

Christian Dahl, senior visepresident for Strategic Talent Management & Global Human Resources, og visepresident for styret i BCD Travel Foundation, tror at selskapets sosiale ansvarlighet er avgjørende for selskapets suksess. Han sa at de beste ansatte tiltrekkes selskaper som utviser en ekte bekymring for virkningen virksomhetene deres har på folk og miljøet.

«Behovet for en komfortabel tilværelse og ønsket om at selskapet skal lykkes er uten tvil en drivkraft for de ansatte», sa Dahl. «Men folk tilbringer halvparten av livet sitt på jobben, og når det er mulig vil de utnytte all denne innsatsen for å oppnå positiv samfunnsmessig utvikling i verden. Derfor tror vi at selskaps sosiale ansvarlighet passer som hånd i hanske med å være et konkurransedyktig og suksessrikt selskap.»