Användning av wifi på flygplan kan innebära stora säkerhetsrisker för företag

BCD Travel avslöjar hur affärsresenärer med enkla medel kan skydda sig när de använder oskyddade nätverk

Många affärsresenärer är tacksamma att alltfler flygplan utrustas med trådlöst internet ombord, men tänker sällan på de säkerhetsrisker som är förknippade med att använda dessa oskyddade nätverk. Om resenärer inte vidtar rätt försiktighetsåtgärder kan obehöriga personer få tillgång till kundinformation, konfidentiell företagsinformation och privat, personlig information. BCD Travel varnar både företag och affärsresenärer om riskerna med att använda oskyddade nätverk.

Konsekvenser för företag

Under de senaste åren har alltfler flygbolag börjat erbjuda tillgång till trådlöst internet på sina flygplan. Globalt sett har ungefär 43 procent av alla tillgängliga flygplansstolar tillgång till wifi under flygningen. Nästan alla flygbolag erbjuder idag wifi, på åtminstone vissa flyglinjer, i synnerhet på internationella flygningar. Affärsresenärer är ofta mycket tacksamma för tillgången till internet och glömmer bort säkerhetsriskerna när de arbetar från flygstolen.

”Många är inte medvetna om vilka risker som oskyddade, trådlösa nätverk innebär för företag. En anställd kan drabbas av virus eller skadlig kod som sedan kan sprida sig till andra användare via företagets nätverk”, säger Frank Schuchard, Information Security Officer på BCD Travel. ”Företaget riskerar att förlora både personlig- och företagsinformation. Efter det första hackningsförsöket kan företag dessutom drabbas av upprepade försök till intrång i sina system. Detta kan leda till sabotage och försämrat anseende.”

Säkerhetsåtgärder

”Det finns ett par enkla säkerhetsåtgärder som varje affärsresenär bör vidta för att skydda sina mobila enheter och företaget de arbetar för”, säger Schuchard. ”Resenärer måste förstå att deras handlingar får konsekvenser och att det är oerhört viktigt att skydda konfidentiell och personlig information.”

  • Använd säkerhetsskydd: installera antivirusprogram och brandvägg.
  • Anslut till nätverk via en pålitlig och säker VPN-anslutning (t.ex. ditt företags VPN), så att all data överförs via den skyddade och krypterade anslutningen. Direkta anslutningar till offentliga wifi-nätverk förhindras av VPN-lösningen.
  • Se till att dina företagshanterade mobila enheter uppdateras enligt säkerhetspolicyerna.
  • Säkerhetskopiera regelbundet informationen på dina mobila enheter.

Företag måste också ta ansvar och vidta åtgärder. Hur pass allvarliga åtgärder som måste vidtas beror på vilken typ av företag det handlar om samt om företaget lagrar kundinformation:

  • Implementera krypteringsteknik (d.v.s. VPN) för att skydda all kommunikation.
  • Implementera autentiseringsmetoder som verifierar slutpunkternas identitet innan data överförs.
  • Förbjud användning av oskyddade, trådlösa nätverk – särskilt nätverk som är välkänt sårbara.
  • Inaktivera nätverksgränssnitt som inte behövs på mobila enheter för att reducera antalet platser som kan angripas.

SLUT

Om BCD Travel

BCD Travel hjälper företag att få ut det bästa av den tid de lägger på sitt resande. Det innebär att de känner sig trygga och produktiva och att de lär sig att ta bra beslut på resande fot. För dem som handhar resor och reserelaterade produkter och tjänster betyder det att vi ger råd om hur de ska skapa värde i respektive reseprogram. Kort sagt hjälper vi våra kunder att resa på ett smart sätt och på så sätt få ut mer av sitt resande. Vi möjliggör detta i 109 länder med närmare 13 500 kreativa, engagerade och erfarna personer. Det är så vi upprätthåller en branschledande kundlojalitet (95 % under de senaste 10 åren) och en omsättning om 25,7 miljarder USD år 2017.

Om BCD Group

BCD Group är marknadsledande inom resebranschen. Det privatägda företaget grundades år 1975 av John Fentener van Vlissingen och består av BCD Travel (företagsresor), Travix (online-resebyrå: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen och Vayama), Park ‘N Fly (flygplatsparkering), och joint-venture företaget Parkmobile International (mobila parkeringsapplikationer) samt AERTrade International (konsolidering och genomförande). BCD Group har över 14 000 anställda och bedriver verksamhet i mer än 109 länder med en total försäljning på 26,4 miljarder USD, inklusive 10,4 miljarder USD i partnerförsäljning. För mer information, besök www.bcdgroup.com