Airbnb for Business och BCD Travel samarbetar för att integrera sina informationssystem, vilket ger bättre insyn i alternativa boendelösningar med avseende på travel risk management och affärsanalys

BCD Travel arbetar nu med Airbnb for Business för att  kunna erbjuda affärsresekunder en ny tjänst för säkerhets- och riskhantering. Tjänsten möjliggör spårning av var affärsresenärer som använder sig av Airbnb befinner sig, samt deras resemönster. Data från Airbnb kommer att integreras med BCD Travels patenterade program för affärsanalys och säkerhet, DecisionSource©. Detta låter kunder interagera med kartor och detaljerade rapporter i realtid, och låter bokningar för Airbnb visas för företagshanterade resor.

Den senaste tidens naturkatastrofer, politiska oroligheter och terrorattacker har medfört att travel risk management blivit en av de högst prioriterade aktiviteterna för de som arbetar med affärsresor. BCD Travels förbättrade lösningar för risk management förbereder resenärerna på potentiella risker innan resan, håller reda på resenärer över hela världen och hjälper företag att komma i kontakt med dem vid en krissituation.

”Delningsekonomin erbjuder nya, innovativa alternativ för affärsresenärer,  men i händelse av en kris är det ett företags lagliga och moraliska skyldighet att se till att de anställda är trygga, oavsett var de befinner sig”, säger Torsten Kriedt, vice president för Corporate Intelligence, Product Planning & Portfolio Management. ”Efterfrågan på alternativt resande ökar, och vi arbetar steget före för att erbjuda kunderna den bästa hanteringen av dagens travel and risk management.”

“Airbnb ser fram emot samarbetet med BCD Travel och att erbjuda Airbnb for Business för en helt ny kundgrupp och nya program för affärsresor”, säger Lex Bayer, chef för Global Payments och Business Development på Airbnb. “Genom att samarbeta med BCD Travel på det här sättet tror vi att travel managers kommer att få bättre insikt i besparingar, det omfattande globala utbudet och de flexibla resealternativ som Airbnb erbjuder sina kunder.”

Beslutet att integrera data för sina delade kunder går utöver risk management för BCD Travel och Airbnb.

”Med all data från alternativa boenden kommer travel managers att få en mer heltäckande bild av företagets resekostnader”, säger Leslie West, senior vice president för BCD Travel. ”De kan samla in och analysera kostnaderna för resenärer som bor på platser bokade via Airbnb, och fatta bättre och tryggare beslut.”

BCD ser initiativet att integrera Airbnb med affärsresande som ett viktigt första steg mot att kunna bredda sitt erbjudande ytterligare. ”Bokningsbara tjänster utvecklas, deras källor förändras och våra kunder vill ha tjänster som är tillgängliga genom många olika kanaler”, säger Ana Pedersen, BCD Travels vice president för Global Hotel Strategy. ”DecisionSource och vår patenterade kanal för affärsresebokning, TripSource®, låter kunderna lägga valfritt innehåll under travel management. Kunderna är inte längre bundna av traditionella metoder. Om någonting kan förbättra ditt reseprogram, kan vi ta hand om det.”