Airbnb for Business og BCD Travel har besluttet å samordne dataløsninger, noe som gir innsikt om alternative overnattingsmuligheter for reiserisikostyring og forretningsinformasjon

BCD Travel har nå inngått samarbeid med Airbnb for Business om å tilby forretningsreisende innholdsrik informasjon i et nytt sikkerhets- og risikostyringstilbud som kan spore steds- og reisemønstrene til forretningsreisende som bestiller overnatting via Airbnb. Airbnbs data skal integreres i BCD Travels egen DecisionSource©-forretningsinformasjons- og sikkerhetsløsning. Dette vil gi kundene tilgang til kart og detaljerte rapporter i sanntid og skaffe en oversikt over Airbnb-overnattingsmuligheter i forbindelse med forretningsreiser.

Nylige naturkatastrofer, politisk uro og terrorangrep har gjort reiserisikostyring til en høy prioritet blant forretningsreiseansvarlige. BCD Travels forbedrede sikkerhetsløsninger forbereder de reisende på potensielle risikoer før reisen, holder rede på reisende verden over og hjelper selskaper med å få kontakt med sine reisende i krisesituasjoner.

«Delingsøkonomien har medført nye, innovative reisealternativer for forretningsreisende. I en krisesituasjon er det imidlertid selskapets juridiske og moralske plikt å sørge for at medarbeiderne er trygge uansett hvor de befinner seg», sa Torstein Kriedt, visepresident for Corporate Intelligence, Product Planning and Portfolio Management. «Samtidig som etterspørselen etter alternative reisemuligheter øker, ligger vi hele tiden skrittet foran i å tilby kundene våre den beste tilnærmingen til moderne reiseledelse og risikostyring.»

«Airbnb ser frem til å samarbeide med BCD Travel og å kunne tilby Airbnb for Business til en helt ny gruppe kunder og administrerte reiseordninger», sa Lex Bayer, sjef for Global Payments and Business Development hos Airbnb. «Ved å inngå et samarbeid med BCD Travel, forventer vi å gi reisebestillere bedre innsikt i kostnadsbesparelsene, det omfattende globale verktøyet og de fleksible reisealternativene som Airbnb tilbyr sine reisende.»

Valget til BCD Travel og Airbnb om å integrere dataene til sine felles kunder, begrenser seg ikke til bare til reiserisikostyring.

«Med tilgang til alternative overnattingsmuligheter får de reiseansvarlige en mer omfattende oversikt over reiseutgifter», sa Leslie West, senior visepresident for BCD Travel. «De kan få en bedre oversikt og analysere utgiftene til de reisende som overnatter på rom bestilt gjennom Airbnb og derved fatte bedre avgjørelser om ordningen.»

BCD anser initiativet sitt for å integrere Airbnb i reisestyring for å være et betydelig skritt mot et bredere tilbud. «Bransjen utvikler seg, tilbydere endres og kundene våre vil ha en bredere oversikt over tilbud tilgjengelig gjennom en rekke forskjellige kanaler», sa Ana Pedersen, BCD Travels visepresident for Global Hotel Strategy. «DecisionSource og vår egen kanal for forretningsbestillinger, TripSource®, gir kundene muligheten til å inkludere et bredere innhold i reiseledelse. Kundene er ikke lenger bundet til tradisjonelle ordninger. Om noe kan forbedre bestillingsprosedyren, kan vi ordne det.»