Advito och BCD Travel ingår branschledande avtal med Cisco för att lansera den nya samarbetslösningen Total Collaboration Management.

Copenhagen, May 10, 2016 – BCD Travel och dess konsultföretag, Advito, har tecknat ett marknadsföringsavtal med Cisco för att öka användningen av virtuella samarbetslösningar.

crowdsourcing

Avtalet stärker BCD Travels position som ledande affärsresebyrå när det gäller användning av tekniska lösningar för nätverkande och samarbete för att öka avkastningen på företagsreseprogram. I dag måste företag kunna erbjuda en bra balans mellan arbete och fritid för att locka den bästa kompetensen, och även på detta område intar BCD Travel ledningen.

– Virtuella samarbetslösningar kan i dag effektivt ersätta resor i många situationer. Det har blivit allt vanligare att tänka holistiskt och strategiskt när man ska avgöra om en affärsrelation gynnas av en resa eller om det vore bättre med ett virtuellt möte, säger April Bridgeman, som är Senior Vice President för BCD Travel och vd för Advito.

– En fördel med att använda videokonferenser är naturligtvis att man slipper resa och passa flygtider, men det finns många fler fördelar än så. Mer än 45 procent av all kommunikation är visuell, och ökar vi antalet tillfällen vi ser varandra förbättrar vi också kommunikationen. När en videokonferens håller hög kvalitet upplever deltagarna det som att alla befinner sig i samma rum, och det bidrar till att utveckla relationen. Detta är viktigt för distansarbetare i möten med samarbetspartners och kunder och i kontakten med säljare och leverantörer, säger Andre Smit, som leder Ciscos globala säljorganisation för samarbetslösningar.

Advito har som en viktig del av avtalet tagit fram tjänster som effektivt hjälper företag att öka medvetenheten om och användningen av virtuella samarbetsresurser genom att antingen minska resekostnaderna eller öka värdet av affärsresandet. Den nya lösningen Total Collaboration Management är avsedd att öka personalnöjdheten och förbättra effektiviteten i alla typer av samarbeten mellan medarbetare. Den kan till exempel hjälpa till med att:

 • fastställa rimliga och specifika företagsmål för att spara resekostnader eller öka värdet av affärsresandet,
 • engagera medarbetarna så att de själva kan avgöra om de bör resa till ett möte eller inte,
 • göra det enklare för medarbetarna att avstå från att resa,
 • mäta framstegen under utvecklingen.

Detta nytecknade avtal med Cisco är i linje med marknadsanalyser som visar en fortsatt kraftig ökning av samarbetslösningar. En enkät som Advito gjorde bland 442 reseansvariga i oktober 2015 visade att:

 • 76 procent arbetade för företag som redan använder videokonferenser,
 • 24 procent använde avancerade immersiva system som telenärvarolösningar,
 • 81 procent har tillgång till antingen videokonferens- eller telenärvarosystem.

BCD Travel och Advito ser ett antal faktorer som de tror kommer att öka acceptansen bland företagskunder för virtuellt samarbete:

 • Bättre priser – Priserna har sjunkit snabbt och vissa nybörjarprodukter finns tillgängliga gratis.
 • Fler alternativ – Det finns ett stort urval av verktyg som kan tillgodose alla behov av virtuellt samarbete och olika prisklasser. Organisationer gynnas av det stora utbudet av multifunktionella konferenssystem som är bärbara och mycket billigare än immersiva system och samtidigt ger en mycket bättre upplevelse än äldre videokonferenssystem.
 • Det har blivit normalt – Tack vare kamerafunktionerna på de flesta digitala enheter och appar som FaceTime, Skype och Google Hangouts har det blivit naturligt att mötas via video.
 • Förbättrad användarupplevelse – Den tekniska utvecklingen har förbättrat ljud- och bildåtergivningen. Systemen är dessutom enklare att använda i dag och medarbetare kan hantera utrustningen själva. Och med molnbaserad överbryggande teknik går det att ansluta en mängd olika produkter.
 • Fler distansarbetare – Allt fler medarbetare arbetar på olika platser, till exempel hemifrån eller i andra länder. Virtuellt samarbete gör det enklare för dem att arbeta tillsammans.

– Organisationer får ökad kunskap om kostnaderna och fördelarna med alla typer av professionellt samarbete, och detta gör det enklare att fatta mer strategiska beslut för att hitta den mest produktiva lösningen i specifika situationer. Reseansvariga kommer inte längre bara att hjälpa medarbetare med att välja rätt bokningsalternativ utan får även större ansvar för att hantera de virtuella alternativen. Det kan bland annat vara att integrera resor och hjälpa medarbetare avgöra om de ska resa eller inte, men framförallt att göra det enklare att avstå från att resa , säger Wendy Prewitt, Vice President för global affärsutveckling på BCD Travel.