Advito Industry Forecast 2016 juni uppdatering

Uppdatering från Advito: lägre priser på flygbiljetter att vänta och man ser även en ökad efterfrågan på rese-appar och spårning av resenärer.

Advito, experter på rådgivning inom affärsresebranschen, har publicerat den senaste kvartalsuppdateringen av sin »Industry Forecast« 2016. Den förutspår sjunkande priser på flygbiljetter de kommande månaderna på grund av låga oljepriser och överskott. Hotellpriser väntas dock stiga något. Advito nämner även nya trender, som ”on-demand”-spårning av resenärer i krissituationer, rese-appars ökande popularitet och en övergång till mer kontinuerliga inköpsavtal istället för en årlig förhandling av avtal.

Flygbiljetter: prisnivån kommer fortsatt vara låg
Oljepriserna ser fortsatt ut att ligga kvar på en låg nivå vilket påverkar flygpriserna, som fortsätter att sjunka. Resenärer som bokar tidigt kan därför få de bästa priserna. I vissa regioner kan sista minuten-bokningar också vara värt att överväga: flygbolag i Nordamerika sänker till exempel sina biljettpriser närmare avfärd på grund av ökad kapacitet och otillräcklig efterfrågan.

Hotell: stigande priser
Uppskattningen av hotellpriser i vissa regioner har reviderats, då en prisökning är sannolik. Priserna kommer att stiga med 2-4 % i Europa, 5-7 % i Sydamerika och 4-6 % i Afrika.

Teknologitrender: ”on-demand” spårning och rese-appar
Under de senaste månaderna har Advito fått många frågor om vilka möjligheter som finns för att spåra företagets resande medarbetare. Företag fokuserade tidigare mest på anställda som reste till ”farliga” platser, men tittar nu mer på lösningar för en bredare användning. ”On-demand”-spårning är en bra lösning: företag kan följa sina resenärer så snart en krissituation uppstår eller enbart när de befinner sig i specifika områden.

Advito noterar också en annan trend: leverantörer som utvecklar egna appar för att kommunicera direkt med resenärerna. En av fördelarna med en sådan app, som exempelvis BCD Travels TripSource, är att de kan användas för riktade meddelanden och meddelanden vid krisberedskap direkt till resenären. Genom att erbjuda dessa användarvänliga mobila applikationer och genom att erbjuda flera alternativa användningsmöjligheter för resenären, bidrar dessa appar till en ökad acceptans av företagens reseprogram och policy.

Inköp: från årliga till kontinuerliga
“Prissättningen i resebranschen utvecklas ständigt. Vi rekommenderar därför företagen att hålla ögonen öppna: vilka perioder är toppar och dalar för deras affärsresor, vilka prisnivåer erbjuds av andra leverantörer, osv. Som ett resultat av dessa överväganden ser vi en förändring i företagens inköpsmönster: från en gång om året till flera förhandlingar under loppet av ett år,” säger Jeroen Hurkmans, EMEA-chef på Advito.

Klicka här för att läsa uppdateringen av Advitos Industry Forecast.