Advito Industry Forecast 2016 juni-oppdatering

Oppdatering fra Advito: Lavere priser på flybilletter kan forventes. I tillegg ser vi en stigende etterspørsel på reise-apper og systemer for sporing av reisende medarbeidere.

Advito, BCD Travels søsterselskap, som er ekspert på rådgivning innenfor forretningsreisebransjen, har publisert siste kvartalsvise oppdatering av sitt »Industry Forecast« for 2016.

Oppdateringen forutser et fall i prisene på flybilletter i de kommende måneder, fortrinnsvis på grunn av lave oljepriser og et for stort tilbud av billetter. Det forventes omvendt en liten stigning i hotellprisene. Advito påpeker også nye tendenser innenfor forretningsreiseområdet, blant annet kravet om ”on-demand” sporing av reisende medarbeidere under krisesituasjoner, økt bruk av reise-apper og et skifte i retning mot fortløpende innkjøpsavtaler, i stedet for én årlig forhandling og avtale.

Flybilletter: Prisnivået vil fortsatt være lavt
De nåværende lave oljepriser ser ut til å fortsette, hvilket har innflytelse på prisene på flybilletter, som fortsatt er synkende.

Reisende, som reserverer tidlig, kan derfor få de beste prisene. I visse regioner er reservasjoner i siste øyeblikk dog også verdt å overveie: På grunn av økt kapasitet og utilstrekkelig etterspørsel i eksempelvis Nord-Amerika, senker flyselskapene f.eks. deres priser når avreisedatoen nærmer seg.

Hoteller: Stigende priser
Forutsigelser med hensyn til hotellpriser i visse regioner har blitt revidert, idet de sannsynligvis vil stige.

Prisene vil stige med 2-4 % i Europa, 5-7 % i Sør-Amerika og 4-6 % i Afrika.

Teknologiske tendenser: ”On-demand” sporing og reise-apper
I løpet av de siste månedene har Advito fått mange spørsmål om mulighetene for å kunne spore en bedrifts reisende medarbeidere. Tidligere bekymret de seg hovedsaklig om ansatte som reiste til «farlige» destinasjoner, men nå ønskes løsninger med en bredere anvendelse.

”On-demand” sporing er en god løsning: bedrifter kan følge deres reisende medarbeidere så snart en krisesituasjon oppstår, eller når de reisende befinner seg i bestemte områder.

Advito nevner dessuten en annen tendens: Leverandører og tilbydere utvikler deres egne apper, som anvendes til direkte kommunikasjon med de reisende. En av fordelene ved en slik app, som f.eks. BCD Travels TripSource, er at den kan benyttes til å sende målrettede beskjeder – samt beskjeder om kriseberedskap – direkte til den reisende.

Ved å tilby disse brukervennlige mobile applikasjoner og ved å tilby flere alternative bruksmuligheter til den reisende, er disse appene med på å sikre en større aksept av bedriftens reiseprogram og politikk.

Sourcing/leverandøravtaler: Fra årlig til fortløpende
”Prisene endrer seg konstant i reisebransjen.

Derfor anbefaler vi, at bedriftene holder øynene godt åpne: På hvilket tidspunkt ligger de travle og mindre travle perioder for forretningsreiser, hva er prisnivået hos andre tilbydere osv.

Som et resultat av disse overveielser, ser vi en endring i bedriftenes innkjøpsmønster: fra én gang om året til flere forhandlinger i løpet av et år”, sier Jeroen Hurkmans, Vice President EMEA/APAC hos Advito.

Klikk her, for å lese juni-oppdateringen av Industry Forecast.