Advito: företag och leverantörer hittar kreativa lösningar för ökat
mervärde från sina samarbetspartners; flygbiljetterna ökar något medan hotellpriserna är stabila.

I strid mot traditionella tillvägagångssätt gällande företagsresor, lägger resekonsultbolaget Advito istället fokus på resenärernas engagemang. Advito tar upp detta i sin juniuppdatering av årets industriprognos, som även inkluderar utbud-, efterfrågan- och prissättningstrender för flyg, hotell, möten, transport och taxiservice för alla större regioner i världen.

Advito har kartlagt en gradvis men märkbar förändring av företagens förhållningssätt när det gäller företagsresor – från fokus på omkostnader till fokus på resenärer, säger Lesley O’Bryan, Vice VD för Advito. Anledningen? Företagens resebyråer konstaterar att det helt enkelt är omöjligt att uppnå stora besparingar och reseproduktivitet utan stöd av företagens egna resenärer.

”Resenärer gör oundvikligen köpbeslut som de anser är nödvändiga för att tillfredsställa sina egna och företagets förväntningar på sina affärsresor, säger O’Bryan. ”Genom att identifiera de mest värdefulla samt minst smärtsamma av resenärers beteendeförändringar och sedan genomföra riktade digitala marknadsföringskampanjer för att övertyga resenärer om att ändra beteende, kan ett stort antal småutgifter av enskilda resenärerna undvikas. När dessa läggs ihop kommer det att överstiga värdet av mer traditionella reseregler utan att det påverkar resenärens reseupplevelse negativt. ”

Joakim Krumlinde, Sverigechef på BCD Travel tillägger: ”Många anställda är erfarna resenärer, både privat och i tjänst, och därmed också vana att ta sina egna beslut. Det måste vi fortsätta låta dem göra utan att för den skull bryta mot företagets gällande resepolicy. Här kan affärsresebyrån vara med och ta en rådgivande roll tillsammans med företagets beslutsfattare för därmed begränsa onödiga merkostnader och fortsätta förenkla för resenären”.

I sin analys av de senaste prissättningarna visar Advitos juni-uppdatering att trots förekommande regionala fluktuationer, förväntas flyg- och hotellpriser ur ett globalt perspektiv att vara stabila i genomsnitt under resten av 2017. Rese- och upphandlingschefer använder prognosen av prognostiserade priser att utgå från för att visa bra resultat mot viktiga resultatindikatorer och förbereda sig för leverantörsförhandlingar och budgetering.

Advitos juniuppdatering konstaterar också att den globala flygtrafiken ökade med 7 % jämfört med året innan under första kvartalet 2017, och priserna kan sakta gå upp under andra halvåret.

För att förbättra lönsamhet med hög avkastning, börjar flygbolagen införa verksamhetsprogram som gäller alla företagets resande medarbetare. Förmåner kan inkludera högre prioritet vid ombordstigning, skydd mot avbokning på överbokade flygningar och prioriterad ombokning efter avbrott.

”Personalisering är också på väg,” säger Olivier Benoit, ledande konsult inom Advitos flygenhet. ”När reseteknikföretag möjliggör merchandising-plattformar och affärsreseföretag använder sig av analyser, ökar medvetenhet om fördelarna för resenärer i verksamhetsprogram och leverans av anpassade erbjudanden blir enklare.”

Hotellutsikterna är oförändrade globalt sedan den ursprungliga prognosen i september förra året. Dessa trender sker i en världsekonomi som håller sig stadigt på 2,6 procent trots regionala justeringar.

Med tanke på den fragmenterade tillförseln har hotell väsentligt tuffare än flygbolag att standardisera värdeskapande fördelar i ett paket. Men de lutar sig inte tillbaka. ”Vissa erbjuder gratis dryckeskuponger och presentkort som kan lösas in mot olika erbjudanden på hotellet”, säger Marwan Batrouni, som leder hotellkategorin på Advito. ”Andra erbjuder kunddagar och upplevelser som en lokal avsmakning på bryggeri. Framgångsrika resechefer bör försöka hitta sådana förmåner i samband med förhandlingar med leverantörer för att locka fler resenärer till hotell som bidrar med mest värde till hela programmet. ”