Advito: Fem tips til at sænke erhvervsrejseomkostningerne

Advitos nye whitepaper bidrager med viden fra LinkedIns Travel & Event-team og kommer med innovative og samtidigt praktiske tilgange til håndtering af erhvervsrejsendes efterspørgsel, behov og adfærd

Det bliver mere og mere almindeligt at engagere de rejsende med henblik på at påvirke deres beslutninger i travel management-programmer. Mere end nogensinde før ser virksomhederne forretningsrejsendes engagement og tilfredshed som værdifulde investeringer. Advitos nye whitepaper, “Achieving breakthrough savings with traveler demand and behavior strategies”, viser, hvordan nye strategier genererer et højt afkast fra rejseprogrammerne og samtidigt udgør en investering med lav risiko. Udover at øge de rejsendes engagement kan disse strategier også forbedre leverandørstyringen gennem programdata.

Håndteringen af efterspørgsel og adfærd starter med at forstå de forretningsrejsendes bevæggrunde:

“For få af vores kunder benytter sig af de nyere men velafprøvede metoder til at tilføre erhvervsrejsehåndteringen yderligere værdi”, forklarer April Bridgeman, Managing Director hos Advito. “Når man påvirker rejseefterspørgslen og -adfærden får denne nye værdi virkelig gode vækstbetingelser. Og der er et simpelt sted at starte. Prøv først at forstå, hvorfor medarbejdere beslutter sig for at rejse, og indled en samtale med ledelsen for at finde ud af, om det sker af de rigtige eller forkerte grunde. De fleste virksomheder bruger mellem 30 og 70 % af deres samlede rejseudgifter på interne rejser. Måske er tiden inde til at undersøge mulighederne for at ændre adfærd og henlede medarbejdernes opmærksomhed på alternativer til at rejse såsom videokonferencer og virtuelle møder.”

Et af de første vigtige skridt for virksomhederne er at forstå efterspørgslen efter forretningsrejser inden for organisationen. Ofte er medarbejdernes begrundelser for at rejse hverken klare eller dokumenterede. LinkedIn, en af Advitos og BCD Travels kunder, har gennemført en undersøgelse blandt virksomhedens rejsende for at kortlægge de forretningsrejsendes behov. Undersøgelsen bidrog med værdifuld viden, som satte virksomhedens Travel & Event-team i stand til at inddele de forskellige typer rejsende i fokusgrupper. Opdelingen i grupper gav LinkedIn-teamet (samt deres foretrukne leverandører) en bedre forståelse af deres rejsende og gjorde det lettere at gennemskue fordelene og manglerne i deres rejseprogrammer.

Fem dokumenterede kilder til besparelser
Fem kategorier giver muligheder for besparelser og garanterer samtidig kundetilfredsheden hos de rejsende og en bedre compliance med programmerne:

  • Virksomhederne sparer mellem 2 og 4 % på hoteludgifter ved at stille yderligere indhold til rådighed online. Det øger de rejsendes hotelvalgmuligheder udover det, der er tilgængeligt gemmen virksomhedens forhandlede priser og det globale distributionssystem (GDS).
  • I følge Advito er det muligt at reducere antallet af interne rejser med 10 % ved at ændre adfærden og efterspørgslen. Virtuelle møder af høj kvalitet kan erstatte møder med personligt fremmøde takket være digitale samarbejdsværktøjer.
  • Price assurance-strategier kan generere gradvise besparelser på 1-2 % på fly- og hoteludgifter.
  • Dynamic Performance Management muliggør programforbedringer gennem aktiv udgiftsovervågning. Det sker i realtid og uden for den standard sourcing-proces.
  • Dynamiske politikker gør det muligt at tilpasse rejsepolitikker i realtid. Incitamenter belønner rejsende, som træffer gode udgiftsbeslutninger. Begge teknikker er potentielt set yderligere kilder til besparelser: Selvom incitamenter til de rejsende måske ikke virker for alle virksomheder, er det dokumenteret, at de gradvist kan nedbringe nettoomkostningerne med 8 -12 %.

Blandt de yderligere langsigtede fordele ved disse nye strategier er indfrielsen af bæredygtighedsmål gennem reducering af CO2-udledning, forbedring af medarbejderfastholdelse og -rekruttering og opnåelse af bredere støtte fra organisationen gennem initiativer til en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv.
Download Advitos whitepaper “Achieving breakthrough savings with traveler demand and behavior strategies”.

SLUT

Om BCD Travel

BCD Travel hjælper virksomheder med at få så meget som muligt ud af deres rejseudgifter. For rejsende betyder det, at vi sikrer deres sikkerhed og produktivitet, og at vi udruster dem til at træffe gode valg på farten. For travel managers og indkøbere betyder det, at vi rådgiver dem om, hvordan de kan øge værdien af deres rejseprogram. Kort fortalt hjælper vi vores kunder med at optimere deres rejser og at opnå mere. Det gør vi i mere end 109 lande med omtrent 13.500 kreative, engagerede og erfarne ansatte. Og det er på denne måde, at vi opretholder en brancheførende kundefastholdelsesrate (95 % over de seneste 10 år) med en omsætning i 2017 på $ 25,7 milliarder USD.

Om BCD Group

BCD Group er førende på markedet inden for rejseindustrien. Den privatejede virksomhed blev grundlagt i 1975 af John Fentener van Vlissingen og består af BCD Travel (global corporate travel management), Travix (online travel: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen og Vayama), Park ‘N Fly (ekstern lufthavnsparkering), Airtrade Holland (consolidation and fulfillment) og joint venture-selskaberne Parkmobile International (mobile parkeringsløsninger). BCD Group har mere end 14.000 medarbejdere og opererer i mere end 109 lande med en samlet omsætning på 26,4 milliarder US dollars, herunder 10,4 milliarder fra partner-salg. Læs mere på www.bcdgroup.com.