Våren gir muligheter til å oppdatere bedriftens reisepolicy – Advito spår en moderat økning i globale hotellpriser og stabile flypriser i sin 2017 Industry Forecast-oppdatering.

CHICAGO, 14. mars 2017 – Kostnadsutviklingen utover i 2017 er gode nyheter for globale bedrifters innkjøpsavdelinger ifølge den kvartalsvise oppdateringen av Advitos 2017 Industry Forecast, publisert i fjor høst av reisebransjens mest progressive konsulentfirma. Mulighetene til å styrke bedriftens reisepolicy vil være gode, da flyprisene forventes å gå ned eller forbli uendret i de fleste markedssegmenter. Samtidig har de forventede økningene i hotellpriser blitt nedjustert i noen markeder, nå forventes også lavere priser i Midtøsten.

«Selv om kostnadsnivået for reiser over hele verden er relativt stabile, er dette et perfekt tidspunkt for selskaper å rette oppmerksomheten mot andre måter å påvirke reisekostnadene på. Dette gjøres best ved gjennomgang av bedriftens reisepolicy, med fokus på leverandørstyring og endring av retningslinjer for forretningsreisen. Tiden er inne for å påvirke atferden til den reisende ved å ta i bruk utprøvd digital markedsføringspraksis i bedriftens reisepolicy», sier viseadministrerende direktør Jeroen Hurkmans. Reiseansvarlige bør anvende den samme teknikken for å påvirke bedriftens reisende som detaljistene bruker for å påvirke forbrukeratferd.

«På samme måte som alle reisepolicys har en forretningsplan, bør de også ha en markedsføringsstrategi som er spesifikt utarbeidet for å støtte bedriftens mål», sier leder og viseadministrerende direktør for Advito, Bob Brindley. «Denne markedsføringsstrategien bør ikke bare formidle informasjon til reisende for å hjelpe dem med å ta bedre kjøpsbeslutninger, men også be om tilbakemelding fra dem. Reisende vil mest sannsynlig bli mer engasjerte med et program som får dem til å føle seg verdsatt og som lytter til dem.»

Konsulentfirmaets moderselskap, BCD Travel, offentliggjorde en utredning, «Get Engaged: Empowering Travelers to Make Smart Buying Choices», som inneholder mer informasjon.

I tillegg til å sette søkelyset på muligheter rundt Traveler Engagement, informerer Advitos mars-oppdatering om spesifikke globale reisetrender for hotell- og flybransjen:

Hotelltrender
Advito har endret prognosene sine for hotellpriser i tre regioner:

  • I Nord-Amerika og Afrika har prognosens øvre grense blitt senket, noe som betyr at prisene antakeligvis ikke vil stige så mye som tidligere antatt.
  • I Midtøsten faller etterspørselen sammen med stigende tilbud. Med synkende priser i Oman, Qatar, Saudi-Arabia og FAE, har Advito endret prisutsiktene for regionen fra en tidligere forventet økning på 2–4 % til et fall på -3 % til -1 %.

I hotellsektoren generelt vil disse revuderingene utligne hverandre, og de globale utsiktene forblir de samme.

Flyreisetrender
Ifølge IATA fortsetter etterspørselen etter flyreiser å vokse, med en trafikkvekst som er den høyeste på 10 måneder og 8,8 % høyere i desember 2016 enn samme måned i fjor. En oppgang i de økonomiske konjunkturene gir et positivt utslag for internasjonale flyreiser, selv om resultatene for viktige innenlandske markeder varierer. Veksten i kapasitet grunnet lave oljepriser har gitt lavere gjennomsnittspris i mange markeder. Flyselskapene forsøker å stabilisere prisene, og kan komme til å justere kapasiteten for å få prisene til å stige i 2017.

  • Advito forventer nå at prisene for regionale forretningsreiser vil stige 2 % for Nord-Amerika og Midtøsten. De endret også utsiktene for priser på interkontinentale billetter i økonomiklasse i Latin-Amerika, som forventes å falle 1 %.
  • I Midtøsten, i henhold til den originale prognosen, forventes det at utvidelsene i flybransjen fører til fall i prisene på billetter i økonomiklasse i år. Grunnet økt etterspørsel, har Advito justert prognosen for regionale forretningsreiser for dette markedet. Prisene er forventet å stige fra 0 % til 2 %.

Økonomisk vekst
Utsiktene for verdensøkonomien er de samme. En liten bedring i utsiktene for avanserte økonomier har veid opp for en nedjustering av vekstprognosene for noen fremvoksende markeder.

Oljepriser
Den opprinnelige forventede oljeprisen på 50 USD per fat har ikke endret seg.