Hotellpriser verden over vil øke samtidig som prisen på flybilletter vil stå stille i 2017. Kapasiteten vil drives av lave drivstoffkostnader for å kompensere økningen i flyreiser, mens billettprisene holdes i sjakk, spår Advito.

move_2017industryforecast_image630x360Globale flybilletter antas å stå på stedet hvil, samtidig som globale hotellpriser er forventet å øke med 0 % til 5 % verden over i 2017, i henhold til reisekonsulentselskapet Advito som nylig har gitt ut 2017 Industry Forecast. Til tross for en beskjeden økning i etterspørselen, vil besparelser fra lave drivstoffpriser opprettholde flyselskapenes lønnsomhet, selv med ekstra kapasitet ombord på flyene.

Advito utgir årlig Industry Forecast for å gi aktører innen reise og innkjøp anslag på prisintervaller, som kan brukes som målestokk for suksess i forhold til nøkkelindikatorer og til å forberede seg for leverandørforhandlinger og budsjettering. Prognosen inkluderer tilbud og etterspørsel samt pristrender for flyreiser, hotell, konferanser, transportering og praiing for alle de viktige regionene i verden.

Globale billettpriser for businessklasse får i gjennomsnitt bare en beskjeden økning i 2017, opptil 1 %, og billettprisene for økonomiklassen vil ikke endres. Imidlertid bør de som kjøper reiser forvente større variasjon i prisene fra region til region. Regionale billettpriser på businessklasse vil for eksempel øke med 0 % (i Europa og Latin-Amerika) til 3 % (i Asia og det sørvestlige Stillehavet). Samtidig vil prisen på interkontinentale billetter på økonomiklasse falle litt overalt, unntatt i Europa. Advito forventer en liten endring i regionale priser på billetter på økonomiklasse, med en 2 % reduksjon i Latin-Amerika.

Hotellpriser vil øke i alle regioner i 2017, ledet an av Nord-Amerika forventer Advito. Prisene i USA og Canada forventes å øke med 3 % til 5 % med litt mindre økning for hoteller i Mexico. Det sørvestlige Stillehavet og Midtøsten vil også få en økning i hotellprisene på grunn av utilstrekkelig tilbud og stor etterspørsel. I Europa vil en moderat økonomisk bedring og nærmest ingen ny tilførsel føre til en økning på opp til 2 %.

I tillegg til prisprognoser og anbefalinger for innkjøpsstrategier for flyreiser, hotell, konferanser og bakketransport for alle de ledende regionene i verden, inneholder Advitos 2017 Industry Forecast også drøfting av:

• Reiserisiko og -sikkerhet
• Direkte booking til hoteller
• Alternativ overnatting
• Praie-trender
• Kunstig intelligens
• Restrukturering av priser på flybilletter
• Hotellsammenslåing
• Dynamisk prising, hotell
• Brexit-effekter for reiselivet
• Med mer.

Advito 2017 Industry Forecast er tilgjengelig på www.advito.com.