Adtivo Industry Forecast 2016 – Marts opdatering

Overproduktionen af olie på verdensplan holder fortsat flypriserne nede, og der forventes en interessant udvikling indenfor områderne virtuelt samarbejde, alternativ betaling og »on demand« ydelser.

København, 22. marts 2016 – Advitos seneste opdatering af sin prognose for de vigtigste økonomiske tendenser, der påvirker rejseindustrien, giver god grund til at forvente, at de fleste fly- og hotelpriser verden over vil være uændrede eller falde i resten af 2016. Den globale konsulentvirksomhed indenfor forretningsrejser, kommer med forudsigelser for regionale og interkontinentale flyrejser på såvel business class og økonomiklasse i syv større regioner.

Prognosen omfatter endvidere forventning om stigning i de gennemsnitlige daglige hotelpriser og giver antagelser om økonomisk vækst.

Ud over at fokusere på fremskrevne priser, der påvirker rejseomkostningerne, identificerer marts-opdateringen af Advitos’ 2016 Industry Forecast også tre tendenser, der sandsynligvis vil fange opmærksomheden hos virksomhedernes travel managers:

  • En øget brug af virtuel mødeteknologi
  • En støt voksende popularitet af betalingsmetoder, ud over kreditkort
  • Generel interesse i ”on demand” tjenester, ud over rejsetransport og hotelværelser

På baggrund af de aktuelle lave oliepriser, og en forventet stagnation af både efterspørgsel og kapacitet, forventer Advito, at de fleste flypriser vil være uændrede eller endda faldende i 2016. Regionale undtagelser omfatter dog prisstigninger på interkontinentale rejser i visse latinamerikanske markeder og i det sydvestlige Stillehavsområde.

På hotelområdet har Advitos seneste analyse medført, at konsulentvirksomheden nu justerer tidligere prognoser i to regioner (under forudsætning af betaling i lokal valuta). Advito har reduceret sin tidligere prognose, der forudsagde en stigning i europæiske hotelpriser fra 2-4 % til 1-3 %. Prognosen for stigningen i latinamerikanske hotelpriser er hævet til 3-5 % fra 2-4 %, hvilket skyldes prisstigninger i Argentina og Chile.

Advitos årlige Industry Forecast og kvartalsopdateringer giver rejseindkøbere og travel managers en baggrundsviden, som de kan benytte under deres forhandlinger med virksomhedernes rejseleverandører. Udover at offentliggøre oplysninger om flypriser baseret på klasse samt hotelpriser i de vigtigste markeder, uddanner Advito også rejseindkøbere i de nye tendenser indenfor rejseteknologi, prisfastsættelse, prisforhandling og markedsføring, områder der påvirker rejseomkostninger og effektivitet.

Advito forudser endvidere, at virtuelt samarbejde, alternativ betalingssystemer og »on demand« tjenester vil tiltrække stor opmærksomhed hos indkøbere af forretningsrejser i 2016. Forbedret teknologi samt bekymringer med hensyn til rejseomkostninger, rejsesikkerhed, balancen mellem privat- og arbejdsliv samt miljøet, medfører en fornyet interesse i virtuelt samarbejde som et nyttigt alternativ til rejser. Advito vil gå mere i dybden med dette emne i en kommende hvidbog.

Advitos 2016 Industry Forecast, som blev udgivet i september 2015, har et særlige afsnit om rejsesikkerhed og risikostyring, Airbnb, innovation inden for hotelprogrammer samt Lufthansas særlige distributionsomkostninger.

Advitos særlige råd og vejledninger omkring Travel Risk Managemet har haft forøget interesse for travel manageres, især efter terrorangrebene i november mod civilbefolkningen i Paris.